Autor - szczegóły

Symotiuk, Stefan

  • No 5 (2013) - Artykuły
    O wyższości Giordana Bruna nad Benedyktem de Spinozą, czyli o relacjach: Andrzej Nowicki – Leszek Kołakowski (wstęp do szkicu „biografii równoległych”)
    Streszczenie w języku polskim  PDF