Zarządzanie czasem przez nauczycieli

Małgorzata Agnieszka Samujło

Streszczenie w języku polskim


Praca zawodowa nauczycieli wymaga wprowadzania zasad dobrej organizacji czasu. Jest to szczególnie ważne obecnie, w rzeczywistości wymagającej pośpiechu i realizacji przez nauczycieli wielu zadań oraz pełnienia różnych ról społecznych. W artykule zostały omówione czynniki ułatwiające i utrudniające gospodarowanie czasem, a także techniki i wskazówki, które mogą pomóc pedagogom w zarządzaniu czasem na lekcji i poza nią. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności planowania, przenoszenia obowiązków na innych, dobrej organizacji, kierowania pracą i kontrolowania jej przebiegu. Efektywne zarządzanie sobą i zadaniami w czasie wiąże się z posiadaniem takich cech osobowości, jak: systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność i wiele innych. Złe gospodarowanie czasem może prowadzić do stresu, przemęczenia, poczucia małej skuteczności, niskiej samooceny, obniżenia satysfakcji z pracy, wypalenia zawodowego, chorób.


Słowa kluczowe


zarządzanie czasem, praca zawodowa, nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arends R.I., 1994, Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP.

Bartkowicz Z., 2007, Nauczyciel kompetentny w perspektywie deontologicznej. W: Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Boyd D., Bee H., 2008, Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska A. I., 2013, Jak przebiega rozwój człowieka?, W: A. I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chandler S., 2013, Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespełnionymi obietnicami i odkładaniem spraw na później. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Clayton M., 2011, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania. Warszawa, Wydawnictwo Samo Sedno.

Drucker P. F., 2006, Jak zarządzać samym sobą. W: Zarządzanie samym sobą. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Dworakowska B., 2008, Jak wykorzystać czas? Warszawa, WSiP.

Fołtyn H., 2012, Czas w życiu i pracy. Warszawa, Wydawnictwo KeyText.

Forsyth P., 2004, Efektywne zarządzanie czasem. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Gurba E., 2005, Wczesna dorosłość.W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heppell M., 2013, Jak zaoszczędzić godzinę dziennie. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Heussen B., 2004, Zarządzanie czasem prawników. Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.

Olejnik M., 2005, Średnia dorosłość. Wiek średni. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pull H., 2006, 150 twarzy stresu. Rozpoznać źródła stresu, przejąć nad nim kontrolę i… zmienić w sprzymierzeńca. Warszawa, Klub dla Ciebie.

Seiwert L., Woeltje H., 2012, Efektywne zarządzanie czasem. Warszawa, APN Promise.

Tracy B., 2013, Zarządzanie czasem. Warszawa, Wydawnictwo Muza.

Tyler D. A., 2004, Zarządzanie czasem. Warszawa, Wydawnictwo Petit.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.295
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:24
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 13:24:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 821
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4390

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Agnieszka Samujło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.