Lubelski Rocznik Pedagogiczny

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” ukazuje się od roku 1963. Pierwszym redaktorem naczelnym „Rocznika” był wybitny dydaktyk prof. Konstanty Lech. Początkowo pismo ukazywało się dzięki wsparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie i Komisji Współpracy z UMCS. Wydawcą pisma było Wydawnictwo Lubelskie. Od 15. tomu (1993), Lubelski Rocznik Pedagogiczny wydawany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Instytut Pedagogiki. Czasopismo jest indeksowane w: CEJSH, ERIH PLUS, CEEOL, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ICI Journals Master List (ICV 2022 = 98.40). Corocznie publikowane są 4 tomy, poświęcone opracowaniom prezentującym badania z zakresu pedagogiki oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych. Ma na celu promowanie naukowej wymiany poglądów, podejść badawczych oraz wyników badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych, w tym edukacji oraz jej wielopłaszczyznowych funkcji i uwarunkowań. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe, z preferencją opracowań eksponujących nowatorskie podejścia badawcze.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny (LRP) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w LRP Autorzy otrzymują 70 punktów.

Sugerowane cytowanie (APA 7)
Barczykowska, A., Pawełek, K. (2021). Pokolenia wobec pandemii COVID-19. Lubelski Rocznik Pedagogiczny4(40), 25-42. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.4.25-42
ISSN: 0137-6136
e-ISSN: 2449-8327
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 33%

Aktualności

 

Profesjonalne zapobieganie plagiatowi

 

Redakcja „Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego” uprzejmie informuje, że do sprawdzania wszystkich zgłaszanych tekstów wykorzystujemy program antyplagiatowy iThenticate.

 

 
Opublikowane: 2024-05-09
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 43, No 1 (2024)


Okładka