Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 37, No 2 (2018) Introduction Szczegóły   PDF (English)
Anna Żukowska, Marija Czepil, Oresta Karpenko
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak “The Contemporary” as a teleological category in the context of educational relation Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Jeziorański
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec „Bo we mnie zdrowie i siła jest…” Edukacyjna analiza transakcyjna z perspektywy pozytywnej psychopedagogiki Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki „Marzyłam, aby zostać nauczycielką”. O motywach wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – doniesienie z badań Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Magdalena Sosnowska-Bielicz
 
Vol 37, No 4 (2018) „Nie szybki z okna i gwiazdki z nieba”, czyli o potrzebach dziecka i stresowym wymiarze dziecięcego świata. Zaproszenie do lektury książki Małgorzaty Cywińskiej pt. Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania Szczegóły   PDF
Wiga Bednarkowa
 
Vol 40, No 2 (2021) „Sztuka” nauczania-uczenia się: nauczyciel czy uczeń jako homo hubris w przestrzeni medialnej? Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Wrońska
 
Vol 35, No 4 (2016) Adam Zygmunt Czyżewicz (1841–1910) – zasłużony nauczyciel lwowskiej szkoły położniczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Stawiak-Ososińska
 
Vol 36, No 1 (2017) Afektywne znaczenia doświadczeń szkolnych absolwentów klas Montessori – doniesienia badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Bednarczuk
 
Vol 41, No 3 (2022) Akademickie relacje interpersonalne w trakcie pandemicznej edukacji zdalnej w opiniach nauczycieli akademickich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
 
Vol 35, No 1 (2016) Aksjologiczne aspekty wychowania Streszczenie w języku polskim   PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Aksjologiczne wymiary kształcenia specjalistów edukacji przedszkolnej na Ukrainie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Fedorovych
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Aksjologiczny kontekst procesu dewiacji zachowania u dorastających Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Opozda-Suder, Barbara Ostafińska-Molik
 
Vol 36, No 3 (2017) Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia. Badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie Streszczenie w języku polskim   PDF
Halina Bejger, Svitlana Borysiuk
 
Vol 37, No 4 (2018) Aktywność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem wyzwaniem dla teorii i praktyki edukacyjnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Olejnik
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Analysis of legal acts regarding home education in Poland – historical approach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maria Racewicz
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Animacja kultury lokalnej jako inicjatywa instytucjonalna Streszczenie w języku polskim   PDF
Edward Janusz Nycz
 
Vol 41, No 3 (2022) Animacja społeczno-kulturalna i edukacja medialna w obliczu nadużyć informacji cyfrowych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Francesco Pira, Alicja Lisiecka
 
Vol 35, No 1 (2016) Anoreksja nastolatek w świetle badań – droga do sukcesu czy akt powolnej autodestrukcji Streszczenie w języku polskim   PDF
Hubert Sommer
 
Vol 42, No 1 (2023) Arbitralność kulturowa szkoły a zachowania tożsamościowe dzieci-uczniów Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kinga Konieczny-Pizoń
 
Vol 41, No 1 (2022) Arkusz do obserwacji rozwoju zdolności do samoregulacji u dzieci 2-3 letnich (AOS) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alicja Barbara Potorska
 
Vol 37, No 4 (2018) Asertywność a radzenie sobie w sytuacjach trudnych studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Kirenko
 
Vol 36, No 4 (2017) Aspekty edukacyjny i komunikacyjny wykorzystania Internetu przez młode pokolenie Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Papier
 
Vol 35, No 2 (2016) Autopercepcja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Węgliński
 
Vol 42, No 3 (2023) Autorska koncepcja zabawy malarskiej Arno Sterna jako wynik drogi życiowej i doświadczeń zawodowych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agnieszka Grabowska
 
Vol 33 (2014) Autorytet w wychowaniu i resocjalizacji w refl eksji przyszłych pedagogów Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Karłyk-Ćwik
 
1 - 25 z 601 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>