Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 42, No 3 (2023) Praca w przedszkolu w postrzeganiu nauczycielek edukacji przedszkolnej – motywy wyboru zawodu, codzienne doświadczenia, potrzeby Streszczenie w języku polskim
Magdalena Bartoszewicz
 
Vol 43, No 1 (2024) Ocena funkcjonalna w doświadczeniach nauczycieli w projekcie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Doniesienie z badań Streszczenie w języku polskim
Beata Teresa Jachimczak, Dorota Podgórska-Jachnik
 
Vol 42, No 4 (2023) Edukacja domowa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – przypadek odnaleziony Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Giercarz-Borkowska
 
Vol 42, No 3 (2023) Niecodzienność szkolna uczniów klas I-III w czasie pandemii COVID-19. Dziecięce tworzenie społecznego życia w sytuacji kryzysowej Streszczenie w języku polskim
Józefa Bałachowicz
 
Vol 42, No 4 (2023) Potencjalne i rzeczywiste znaczenie montessoriańskiego środowiska uczenia się Streszczenie w języku polskim
Beata Zuzanna Bednarczuk
 
Vol 42, No 3 (2023) Edukacja uczniów z chorobą przewlekłą w placówce leczniczej w świetle paradygmatycznych zmian Streszczenie w języku polskim
Iwona Konieczna
 
Vol 42, No 2 (2023) Działalność opiekuńcza i edukacyjno-wychowawcza Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w latach 2006-2021. Wybrane przykłady Streszczenie w języku polskim
Ewa Barnaś-Baran
 
Vol 42, No 2 (2023) Wczesna edukacja dziecka/ucznia cudzoziemskiego – ujęcie normatywne Streszczenie w języku polskim
Iwona Samborska
 
Vol 41, No 1 (2022) Edukacja plastyczna w przedszkolu w percepcji przyszłych nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Edukacja muzyczna − w stronę współczesnej kultury Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Grusiewicz
 
Vol 43, No 1 (2024) Strategia Retrieval practice w nauczaniu języków obcych seniorów Streszczenie w języku polskim
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Sylwia Niewczas
 
Vol 42, No 1 (2023) Kultura szkoły jako przedmiot analiz: przegląd badań kazachskich i polskich Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska, Aigerim Kosherbayeva
 
Vol 41, No 4 (2022) Edukacja akademicka w kontekście jej dostępności dla studentów niewidomych Streszczenie w języku polskim  PDF
Bernadeta Szczupał
 
Vol 41, No 3 (2022) Animacja społeczno-kulturalna i edukacja medialna w obliczu nadużyć informacji cyfrowych Streszczenie w języku polskim
Francesco Pira, Alicja Lisiecka
 
Vol 40, No 3 (2021) Edukacja klimatyczna w polskiej i brytyjskiej podstawie programowej Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Kozłowska
 
Vol 40, No 2 (2021) Wartości muzyki współczesnej w kontekście treści szkolnej edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Grusiewicz
 
Vol 40, No 2 (2021) Strategiczne kierunki rozwoju współczesnej polityki kulturalnej i ich edukacyjne konsekwencje Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiesław Andrzej Żardecki
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Edukacja oparta na neurofaktach – wstępna analiza nowego protokołu badawczego opartego na metodologii pedagogiki i medycyny Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Chojak
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Refleksje pedagoga nad potrzebą dostrzeżenia etycznych uwarunkowań zmian koniecznych w postawach nauczycielskich w XXI wieku. Część II (Ekologia, zdrowie i sprawiedliwość wartościami nowej edukacji europejskiej) Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Mieczysław Wójcik
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Edukacyjne uwarunkowania kompetencji międzykulturowych polaków na emigracji Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 37, No 2 (2018) Wartości w edukacji muzycznej (na przykładzie Galicji Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku) Streszczenie w języku polskim
Iryna Bermes
 
Vol 37, No 1 (2018) Idea edukacji emancypacyjnej w propozycjach studentek pedagogiki wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Dudel
 
Vol 36, No 3 (2017) Edukacja międzykulturowa dla przyszłości - na przykładzie zajęć akademickich, „Intercultural dialogue” i programu Erasmus Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Samoraj
 
Vol 36, No 2 (2017) Tendencje w edukacji dzieci niepełnosprawnych – szanse i zagrożenia Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Palak
 
Vol 36, No 1 (2017) Nauczycielskie transgresje w edukacji elementarnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiga Bednarkowa, Marta Miłoń
 
1 - 25 z 115 elementów 1 2 3 4 5 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.