Dziecko z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej?

Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik, Anna Jakubowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule został omówiony poziom kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka z zespołem Downa (ZD) i z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w okresie edukacji wczesnoszkolnej w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak uczeń z ZD poradzi sobie w szkole ogólnodostępnej. Mierzone były te kompetencje, które dziecko rozwijające się prawidłowo nabywa około 5 roku życia. Badania zostały przeprowadzone wśród 30 dzieci z ZD w wieku 8–13 lat. Wyniki pokazały niski poziom kompetencji zarówno emocjonalnych, jak i społecznych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie IKES-u (Inwentarz) autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej i Agnieszki Szymajdy. Wprowadzeniem do artykułu jest teoretyczna analiza poglądów badaczy na temat specyfiki rozwoju dziecka z ZD w kontekście jego możliwości edukacji w szkole ogólnodostępnej.

Słowa kluczowe


zespół Downa, edukacja ogólnodostępna, kompetencje emocjonalno-społeczne dziecka w wieku szkolnym, inwentarz do badania kompetencji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdelhameed H., Porter J., 2010, Verbal Short-term Memory Performance in Pupils with Down Syndrome. “International Journal of Disability, Development and Education”, 4, 427–438.

Bartosik B., 2009, Terapia pedagogiczna a rozwój społeczny małych dzieci z zespołem Downa. Niepublikowana praca doktorska. Archiwum Biblioteki Głównej UW, Wrocław.

Brehmer-Rinderer B., Zigrovic L.,Weber G., 2014, Evaluating a health behaviour model for persons with and without an intellectual disability, “Journal of Intellectual

Disability Research”, 6, 495–507.

Byrne A., Mac Donald J. i inni, 2002, Reading, language and memory skills: A comparative longitudinal study of children with Down syndrome and their mainstream

peers, “British Journal of Educational Psychology”, 72, 513–529.

Campbell J., Gilmore L., 2003, Changing student teachers’ attitudes towards disability and inclusion. “Journal of Intellectual & Developmental Disability”, 4, 369–379.

Cunningham C., 1992, Dzieci z zespołem Downa. WSiP, Warszawa.

Fidler D. J., Nadel L., 2007, Education and children with Down syndrome: neuroscience, development and intervention. “Mental retardation and developmental

disabilities, research reviews”, 13, 262–271.

Giaouri S., Alevriadou A., 2010, Second-order False Belief Attribution in Children with non-specific Intellectual Disabilities and Down Syndrome: Social-cognitive

Profile Research and Educational Planning Challenges, “BULETINUL”, 2, 102–108.

Graaf de G., Hove van G., Haveman M., 2014, A quantitative assessment of educational integration of students with Down syndrome in the Netherlands. “Journal of Intellectual Disability Research” 7, 625–636.

Gruning E., 2011, Emotionale Kompetenz in Empowerment-Prozessen. W: W. Kulig, K. Schirbort, M. Schubert (red.), Empowerment behinderter Menschen. W. Kohlhammer, Wittenberg.

Grzybowska D., 2008, Nauka czytania w procesie rozwoju dziecka z zespołem Downa. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa:

teoria i praktyka. Impuls, Kraków.

Hulme C., Goetz K. i inni, 2012, The growth of reading skills in children with Down Syndrome. “Developmental Since” 3, 320–329.

Jacobus P., van Wouwe H. B. M. i inni, 2014, Mainstream and Special School Attendance among a Dutch Cohort of Children with Down Syndrome, “PLOS ONE”, opublikowano: www.plosone.org.

Joginder S. S., Iacono T. i inni, 2014, An Investigation of the Intentional Communication and Symbolic Play Skills of Children With Down Syndrome and Cerebral Palsy in Malaysia. “Journal of Early Intervention”, 4, 311–326.

Kasari C., Freeman S. F. N., Hughes M. A., 2001, Emotion Recognition by Children With Down Syndrome. “American Journal on Mental Retardation”, 1, 59–72.

Kostrzewski J., 2002, Cechy osobowości 8-15 letnich dzieci z zespołem Downa. „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, t. 12–13, 235–252.

Kruk-Lasocka, J. Kleszcz A. i inni, 2014, Czy to zespół Aspergera? – diagnoza dziecka przedszkolnego z perspektywy nauczyciela. W: J. Kossewska (red.), Osoba

ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia. Wydawnictwo JAK, Kraków.

Kruk-Lasocka J., 1989, Przystosowanie społeczne dziecka pierwotnie i wtórnie upośledzonego umysłowo (na przykładzie zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Midro A., 2008, Zespół Downa. Przyczyny powstania, diagnoza i elementy poradnictwa genetycznego. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Impuls, Kraków, 21–36.

Minczakiewicz E. M., 2010, Zespół Downa. Harmonia, Gdańsk.

Nierse C., 2011, Developing voice and empowerment: the first step towards a broad consultation in research agenda setting. “Journal of Intellectual Disability Research”, 4, 411–421.

Pochon R., Declercq C., 2013, Emotion recognition by children with Down syndrome: A longitudina study. “Journal of Intellectual and Developmental Disability”, 4, 332–343.

Ricci L., Osipova A., 2012, Visions for literacy: parents’ aspirations for reading in children with Down syndrome. “British Journal for Special Education”, 3, 123–129.

Sadowska L. i inni, 2008, Postęp w diagnostyce, terapii i rehabilitacji dzieci z zespołem Downa na podstawie 15–letnich doświadczeń własnych (Wrocławski Model

Usprawniania –WMU). W: J. Patkiewicz (red.), Zespół Downa: postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. PTWzK, Wrocław.

Sobolewska A., 2010, Urodzeni trzy razy. Szkoła integracyjna czy specjalna? W: B. Kaczmarek (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy

wspomóc?. Impuls, Kraków.

Stratford B.,1993, Zespół Downa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. PZWL, Warszawa.

Wouwe van J., Gameren-Oosterom van H. B. M. i inni, 2014, Mainstream and Special School Attendance among a Dutch Cohort of Children with Down Syndrome,

“Journal of Early Intervention”, 6, 71–89.

Zasępa E., 2003, Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. APS, Warszawa.

Zasępa E., 2008a, Przebieg procesów pamięci u osób z zespołem Downa. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka.

Impuls, Kraków.

Zasępa E., 2008b, Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. Impuls, Warszawa.

Żyta A., 2011, Życie z zespołem Downa: narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa. Impuls, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.2.131
Data publikacji: 2018-04-09 14:33:15
Data złożenia artykułu: 2016-12-03 18:29:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik, Anna Jakubowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.