Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych nauczycieli

Wacław Strykowski, Justyna Strykowska-Nowakowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia propozycję kompetencji współczesnego nauczyciela. Zaczynamy od pojęcia kompetencji, jej cech i podziału na kompetencje osobowościowe i zawodowe człowieka. Po przedstawieniu kompetencji zawodowych, w ujęciu Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, zatrzymujemy się na grupie kompetencji medialno-informatycznych jako szczególnie ważnych w pracy nauczyciela oraz pedagoga w epoce społeczeństwa wiedzy i cyfryzacji. Opracowanie zawiera też wyniki badań diagnostycznych o charakterze ilościowo-jakościowym przeprowadzonych wśród studentów, przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych.


Słowa kluczowe


nauczyciel; kompetencje; kompetencje medialno-informatyczne; badania ilościowo-jakościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baron M., 2002, An Analysis of Mel Gibson’s The Passion Of The Christ, opublikowano: http://www.media.awareness.caenglish/resources/educational/teachable_moments/key_concept_inaction.cfm [dostęp: 24.06.2016].

Czerepaniak-Walczak M., 1997, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń, Wydawnictwo Edytor.

Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji szkolnej. Toruń, Wydawnictwo Akapit.

Dylak S., 2004, Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej. W: W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań, Wydawnictwo eMPi2.

Filipowicz G., 2004, Zarzadzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa, PWE.

Furmanek W., 1997, Kompetencje. Próba określenia pojęcia. „Edukacja Ogólnotechniczna”, nr 7.

Kopaliński W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Landgraf K.M., The Fourth Basic Literacy: Technology, opublikowano: http://www.ets.org/aboutets/issues17.html [dostęp: 20.05.2016].

Okoń W., 1987, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, PWN.

Perzycka E., 2004, Kompetencje edukacyjne nauczycieli. Stan i perspektywy badań. Szczecin, Wydawnictwo CDN.

Ravitch D., 1995, National Standards in American Education. Washington, The Brookings Institution.

Strykowski W., 2005, Pedagogika medialna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S., 2007, Kompetencje nauczyciela edukacji medialnej. „Neodidagmata”, nr 7.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., 2007, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań, Wydawnictwo eMPi2.

Whiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasadami ludzkimi. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.33
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:18
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 17:08:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1416
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1070

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wacław Strykowski, Justyna Strykowska-Nowakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.