O książce obrazkowej dla dzieci przedszkolnych

Anna Boguszewska

Streszczenie w języku polskim


Rozwój cywilizacyjny i techniczny sprzyja dostępowi do kultury wizualnej. Kształtowanie pełnej osobowości człowieka obejmuje wprowadzenie do rozumienia przekazów kulturowych, wymaga przygotowania od najwcześniejszych lat życia. W edukacji wizualnej dzieci kluczowym założeniem jest korzystanie z książek obrazkowych (picturebook) oraz książek z ilustracjami o charakterze artystycznym. Stanowią one pierwsze medium artystyczne, podstawowy nośnik wartości estetycznych. Ze względu na wszechobecność kultury wizualnej w XXI wieku, ma to elementarne znaczenie we współczesnym wychowaniu estetycznym dziecka. Działania nauczyciela często stanowią jedyną szansę dla dziecka, aby nauczyło się czerpać z dziedzictwa kulturowego sztuk plastycznych.


Słowa kluczowe


wychowanie estetyczne, książka obrazkowa, ilustracja książkowa, kultura wizualna, wychowanie przedszkolne, dziecko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boguszewska A., Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944–1989. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Boguszewska A., Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak. Instytut Sztuki Popularnej, Poznań 2017.

Mortkowiczowa J., O wychowaniu estetycznym. Warszawa 1904, wyd. II.

Rozmowa z artystą plastykiem Agnieszką Zawadzką w dn. 3 marca 2013.

Standardy edukacji kultury. Materiały do konsultacji środowiskowych. Polska Rada Muzyczna, Warszawa 2008

Rychlicki Z., Ilustracje w książkach Naszej Księgarni, 1921–1971. Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.

* Literatura nie zawiera książek wykorzystanych w artykule jako przykłady poglądowe.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.201-214
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:49
Data złożenia artykułu: 2017-02-27 11:45:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1331
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 652

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Boguszewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.