W poszukiwaniu tożsamości dydaktyki informatyki

Waldemar Furmanek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza tematykę miejsca, jakie zajmuje dydaktyka informatyki w naukach społecznych, a w szczególności w pedagogice. Stąd pojawia się pytanie: jakie są główne idee określające tożsamość merytoryczną i metodologiczną tej subdyscypliny pedagogiki?


Słowa kluczowe


dyscypliny pedagogiczne; dydaktyka; informatyka; społeczeństwo informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Backman G., 1777, Anleitung zur Technologie (Wprowadzenie do technologii). Berlin.

Furmanek W., 1998, Zrozumieć technikę. Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Furmanek W., 2004a, Dydaktyka informatyki jako subdyscyplina pedagogiki współczesnej. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 104–117.

Furmanek W., 2004b, Modele współczesnej dydaktyki informatyki. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 118–128.

Furmanek W., 2016, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek W., Człowiek jako obiekt badań pedagogiki. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (w druku).

Furmanek W., Piecuch A., 2004a, Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek W., Piecuch A., 2004b, Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gałdowa A., 1990, Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. „Przegląd Psychologiczny”, nr XXXIII/1.

Granat W., 1961, Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne.

Granat W., 1985, U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań, Wydawnictwo Święty Wojciech.

Kozielecki J., 1988, O człowieku wielowymiarowym. Warszawa, PWN.

Kozielecki J., 1998, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Żak.

Łucki Z., Proszę... nie mówmy „technologia” na technikę!, opublikowano: www.uci.agh.edu.pl/bip/63/11_63.htm [dostęp: 12.05.2017].

Piecuch A., Furmanek W. (red.), 2011, „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Piecuch A., Furmanek W. (red.), 2013, „Dydaktyka Informatyki”, nr 8: Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Straś-Romanowska M., 1997, Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław–Warszawa, Ossolineum.

Sústava študijných odborov SR, opublikowano: https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/ [dostęp: 12.05.2017].

Ślipko T., 1974, Zarys etyki ogólnej. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Technologia informacyjna, opublikowano: https://www.scribd.com/document/181800992/Technologia-informacyjna-pdf [dostęp: 12.05.2017].

Technologia, opublikowano: sjp.pwn.pl/slowniki/technologia.html [dostęp: 12.05.2017].

Wojtyła K., 1985, Osoba i czyn. Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.21
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:17
Data złożenia artykułu: 2017-05-21 11:47:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 193
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 14

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Waldemar Furmanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.