Wartości edukacyjne: potoczne poglądy i perspektywy dla współczesnej szkoły

Liliya Morska

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu zaprezentowano punkt widzenia autorki na bogatą w wartości edukację oraz szanse jej rozwoju we współczesnym społeczeństwie. W tekście zostały omówione pojęcia: „wartości” i „wartości oświatowe”. Odniesiono się też do wyniku wyboru integralnych w praktyce szkolnej wartości. Wyłoniono trzy grupy wartości, które należy uwzględnić w polityce oświatowej szkoły, a następnie w formie zintegrowanej wdrażać je w praktyce edukacyjnej. Są to: 1) główne wartości o charakterze społecznym (bezpieczeństwo, wsparcie, uczciwość, obowiązkowość, odpowiedzialność itp.), 2) wartości, które pozwalają nawiązać społeczne relacje (współpraca, komunikacja, inicjatywa, empatia, stawianie pytań itp.), 3) wartości ambicjonalne jednostki – odpowiedzialność za siebie i innych (mądrość, wiedza, moralność itp.). Ujęta w strukturze oświatowych procedur integracja wyżej wskazanych wartości została przedstawiona w pracy.


Słowa kluczowe


wartości w edukacji, wartości oświatowe, wartości moralne, współczesna szkoła, szkolna praktyka edukacyjna, struktura integracji wartości

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barker, D., Halman, L., Vloet, A., 1992, The European Values Study, 1981–1990. Aberdeen: Gordon Cook Foundation on behalf of the European Values Group.

Fraenkel, J.R., 1988, How To Teach about Values: An Analytical Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Human Values – Role of Family, Society and Educational Institutions in Inculcating Values (GS Paper 4), https://selfstudyhistory.com/2015/09/13/human-values-role-of-family-society-and-educational-institutions-in-inculcating-values-gs-paper-4/ [access: 03.04.2017].

Jackson, P.W., Boostrom, R.E., Hansen, D.T., 1998, The Moral Life of Schools. San Francisco: Jossey-Bass.

Lovat, T., Toomey, R., Clement, N., 2010, International Research Handbook on Values Education and Student Wellbeing. Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer Science+Business Media B.V.

MacMullin, C., Scalfino, L., 2009, Placing values at the centre of school policy and classroom practice – a case study of Modbury School, South Australia. In: T. Lovat, R. Toomey (eds.), Values Education and Quality Teaching: The Double Helix Effect. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., pp. 45–54.

McLaughlin, T., 2005, The educative importance of ethos. “British Journal of Educational Studies”, vol. 53 (3), pp. 306–325.

Raths, L.E., Harmin, M., Simon, S.B., 1966, Values and Teaching: Working with Values in the Classroom. Columbus, OH: Charles E. Merrill.

Values Education and Quality Teaching: The Double Helix Effect, 2009, T. Lovat, R. Toomey (eds.), Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.

Values in Education and Education in Values, 2005, M.J. Halstead, M.J. Taylor (eds.), London: The Falmer Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.257-266
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:53
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:11:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1421
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 473

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Liliya Morska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.