Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów

Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba

Streszczenie w języku polskim


Rodzice kształtują umiejętności interpersonalne dzieci. Podstawą tych umiejętności jest otwartość sprzyjająca budowaniu właściwych kontaktów z innymi osobami. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań, których celem było określenie, jak uczniowie rozumieją i przejawiają otwartość wobec wychowawców i kolegów w kontekście percypowanych postaw matek i ojców. Wyniki wskazują, że młodzież postrzega postawy rodziców jako umiarkowane. Dostrzeżono istotne statystycznie związki między postawami autonomii, ochraniania i wymagań u matek oraz postawą ochraniania u ojców a rozumieniem otwartości i przejawianiem jej przez uczniów w zachowaniach wobec rówieśników i nauczycieli.

Słowa kluczowe


postawy rodziców; otwartość; nauczyciel; uczeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A., 2005, Jak skutecznie wspomagać rozwój? W: J. Brzeziński (red.), Metodo­logia badań psychologicznych. Gdańsk, GWP.

Dembo M., 1997, Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa, WSiP.

Janicka I., Liberska H., 2014, Psychologia rodziny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Johnson D.W., 1992, Podaj dłoń. Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., 2009, Pedagogika rodziny. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Koc R., Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym. W: S. Kowalik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manstead A.S.R. i in, 1996, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Mendel M., 2009, Rodzice w szkole. Rodzice i nauczyciele – płaszczyzny współpracy, opublikowano: www. vulcan. edu. pl/rodzice [dostęp: 24.05.2018].

Miotk-Mrozowska M., 2011, Współpraca szkoły z rodzicami ucznia. W: S. Kowalik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Plopa M., 2005, Psychologia rodziny: teoria i badania. Elbląg, Wydawnictwo EUHE.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2000, Psychologia rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rostowska T., Jarmołowska A., 2010, Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzin­nego. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Schaffer H.R., 2006, Rozwój społeczny. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Tyszka Z., 2002, Rodzina we współczesnym świecie. Poznań, Wydawnictwo UAM.

Wojciszke B., 2012, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wolicki M., 2005, Otwartość osoby ludzkiej. Interpretacja filozoficzna. Wrocław, Pa-pieski Wydział Teologiczny.

Ziemska M., 2009, Postawy rodzicielskie. Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Ziemska M. (red.), 2001, Rodzina współczesna. Warszawa, Wydawnictwo UW.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.79-91
Data publikacji: 2019-04-29 11:27:57
Data złożenia artykułu: 2018-06-29 10:01:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1122
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 696

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.