Cyfrowy świat dzieci i młodzieży

Aleksander Piecuch

Streszczenie w języku polskim


W artykule poruszono problematykę wykorzystywania nowoczesnych technologii przez dzieci i młodzież. Wiek, w którym dzieci rozpoczynają aktywne uczestnictwo w przestrzeni wirtualnej, obniżył się już do 7. roku życia. Sukcesywnie wzrasta również ilość czasu poświęcanego przez dzieci i młodzież na aktywność w sieci. Interesujące jest to, do jakiego rodzaju aktywności wykorzystywana jest przez młodych ludzi przestrzeń wirtualna, i czy te tendencje mogą, a może czy powinny zostać uwzględnione w edukacji szkolnej.


Słowa kluczowe


smartfon, media cyfrowe, media społecznościowe, niebieski wieloryb, edukacja, indywidualny rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska A., 2009, Świat wirtualny kreatorem rzeczywistości dziecka. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Andrzejewska A., Bednarek J., 2016, Społeczno-informacyjne uwarunkowania aktywności młodzieży w cyberprzestrzeni. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.

Antoń-Jucha A., 2017, Wstawała w nocy, oglądała brutalne filmy i cięła się. Przez grę „Niebieski wieloryb”, opublikowano: http://www.dziennikwschodni.pl/krasnik/wstawala-w-nocy-ogladala-brutalne-filmy-i-ciela-sie-przez-gre-niebieski-wieloryb,n,1000196321.html [data publikacji/dostępu: 21.03.2017].

Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów, 2015. Warszawa, CBOS.

Gogołek W., 2013, Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów. Warszawa, ORE.

Gogołek W., 2015, (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji. W: W. Czerski, R. Wawer (red), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Golka M., 2008, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa, PWN.

Kamieniecki W., Bochenek M., Tanaś M., Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B., Konopczyński F., 2017, Raport z badania. Nastolatki 3.0. Warszawa, NASK.

Kołodziejczyk W., Polak M., 2011, Jak będzie się zmieniać edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa, Instytut Obywatelski.

Magazyn Ekspresu Reporterów, emisja z dnia 3.10.2017.

Małagocka K., Nowowiejski M., 2017, 80 proc. dzieci w wieku 7–8 lat ma własny smartfon. Korzystają z niego średnio 2,5 godziny dziennie, opublikowano: https://biznes.newseria.pl/news/80-proc-dzieci-w-wieku,p1003907867 [dostęp: 5.12.2017].

Morbitzer J., 2014, Sposoby uczenia się osób urodzonych po 1990 r. Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens), z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e-podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, ORE.

Niebieski wieloryb. Nastolatek w szpitalu, opublikowano: http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/170329798-Niebieski-wieloryb-Nastolatek-w-szpitalu.html#ap-1 [data dostępu: 21.03.2017].

Piecuch A., 2014, Uczeń w cyfrowej szkole. „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1(8), 20–25.

Piecuch A., 2015, Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później. „Dydaktyka Informatyki”, nr 10, 63–72.

Piecuch A., Sałata E., Depešová J., 2017, Dydaktyka cyfrowa – w szkole zrównoważonego rozwoju. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4.

ps, 2017, Całkowity zakaz smartfonów w szkołach. Dzieci nie spędzają już razem czasu, opublikowano: http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/francja-wprowadzi-zakaz-uzywania-telefonow-komorkowych-w-szkolach,798560.html [dostęp: 14.12.2017].

Sartori G., 2007, Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa, Wydawnictwo UW.

Spitzer M., 2016, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk, Dobra Literatura.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, 2016. Warszawa, GUS.

Tanaś M., 2016, Diagnoza funkcjonowania nastolatków w sieci – aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.

Tanaś M., 2016, Primum non nocere a internetowa przestrzeń wolności i aktywności nastolatków. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.

Wegner D.M., Ward A.F., 2014, Jak Google zmienia nasz mózg. „Świat Nauki”, nr 1 (269).

Wrońska A., Lange R., 2016, Nastolatek jako użytkownik Internetu – społeczny wzorzec konsumpcji. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.

Zając A., 2013, Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zdalne wyłączanie telefonów uczniom? Takie rzeczy tylko w Korei, opublikowano: http://pej.cz/Zdalne-wylaczanie-telefonow-uczniom-Takie-rzeczy-tylko-w-Korei-a8404 [dostęp: 14.12.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.75
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:20
Data złożenia artykułu: 2018-08-17 14:37:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksander Piecuch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.