Determinanty kierowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli w warunkach placówki wychowania przedszkolnego

Angelika Barczyk-Nessel

Streszczenie w języku polskim


Autorka artykułu podjęła problematykę uwarunkowań doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrektora. Celem doskonalenia zawodowego sterowanego przez dyrektora przedszkola jest przede wszystkim usprawnianie pracy nauczyciela, a pośrednio doskonalenie pracy przedszkola. Dlatego ważne jest, aby dyrektor stwarzał odpowiednie warunki do realizacji tych celów, są to bowiem cele wspólne i tylko wspólnie mogą być realizowane. Umiejętne kierowanie doskonaleniem nauczycieli przez dyrektora placówki oświatowej to warunek niezbędny nowoczesnego sprawowania nadzoru pedagogicznego.


Słowa kluczowe


nauczyciel przedszkola; doskonalenie zawodowe; hospitacja; samokształcenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach C., 1997, Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa, Fundacja Innowacja, 294–295.

Banach C., 2003, Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego. „Nowa Szkoła”, nr 2, 4–9.

Barański C., 1997, O formach doskonalenia nauczycieli. „Nowa Szkoła”, nr 1, 29–31.

Barański C., 1997/1998, Syndrom kwalifikacji dyrektora – innowatora. „Kierowanie Szkołą”, nr 1 – wkładka, 4–6.

Braże T.G., 2001, Metodycy – nauczyciele w systemie edukacji ustawicznej. „Edukacja Dorosłych”, nr 2, 97–100.

Buczkowska-Gola M., 2002, Doskonalenie zawodowe nauczycieli. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, 58–65.

Bury M., Matczak M., 2007, Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły i dziecka. „Przegląd Edukacyjny”, nr 4, 2–3.

Duraj-Nowakowa K., 1981, Hospitacja jako forma wdrażania studentów do zawodu nauczyciela. ,,Nauczyciel i Wychowanie”, nr 1, 103–105.

Duraj-Nowakowa K., 2002, Nauczyciel: kultura, osoba, zawód. Kielce, Dom Wydawniczy Kosiński.

Dziuk H., 1994, Proces hospitacyjny – „ściągawka” dla dyrektora. ,,Dyrektor Szkoły”, nr 10, 2–3.

Elsner D., 1997, Stwórzmy wspaniałe przedszkole: materiały samokształceniowe dla dyrektorów. Część 2. Chorzów, Mentor.

Elsner D., 2004, Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: tak! ale jakich? „Dyrektor Szkoły”, nr 1, 16–17.

Elsner D., 2004, Od kursów i WDN do uczącej się organizacji. „Nowa Szkoła”, nr 4, 35–37.

Elsner D., Knafel K., 2000, Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? Chorzów, Mentor.

Filipowicz F., Rataj M., 1988, Vademecum młodego nauczyciela. Warszawa, WSiP.

Fronckiewicz B., Kołodziejska J., 2008, Hospitacja od A do Z: praktyczne rozwiązania. Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

Gawlikowski E., 1971, Pedagogiczny poradnik hospitacyjny. Katowice, ZOZNP.

Gruchlik J., Łukaszewska A., 2005, ABC hospitacji: poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. Toruń, AKER.

Jaśko M., 2003, Doskonalenie nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej w okresie przemian edukacyjnych. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T.I. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 409–428.

Kania J., 1991, O doskonaleniu samokształcenia rad pedagogicznych. Rzeszów, WOM.

Kobyliński W., 1997, Nadzór pedagogiczny. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa, Fundacja Innowacja, 403–404.

Kowolik P., Pośpiech L., 2009, Hospitacja jako podstawowa forma nadzoru pedagogicznego i kontroli w szkole wyższej. „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1–2, 135–141.

Leśkiewicz B., 1988, Rola dyrektora przedszkola w wyzwalaniu aktywności nauczycieli. „Wychowanie w Przedszkolu” nr 4, 218–223.

Łaciak M., 1986, Dyrektor przedszkola jako najniższe ogniwo nadzoru pedagogicznego. ,,Problemy Oświaty na Wsi”, nr 2, 93–99.

Magda-Adamowicz M., 2008, Edukacja permanentna nauczycieli. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa – Radom, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 93–99.

Marcinkiewicz K., 1996, Nadzór szkolny (pedagogiczny i administracyjny). ,,Dyrektor Szkoły”, nr 3, 5–7.

Miszczyk J., 2001, Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. „Inspiracje”, nr 3, 2.

Okoń W., 1992, Słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parzęcki R., 2002, Doskonalenie, doskonałość i samodoskonalenie w życiu nauczyciela. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, 32–36.

Pery A., Dobrzyńska J., 2000, Strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli. „Dyrektor Szkoły”, nr 2, 2–7.

Pilich M., 2002, Obowiązki dyrektorów szkół a doskonalenie nauczycieli. „Gazeta Szkolna”, nr 27, 8.

Plewka C., 2009, Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Puchalski Z., 2004, Rozwój szkoły i rozwój zawodowy nauczycieli. „Edukacja i Dialog”, nr 2, 33–36.

Szempruch J., 2000, Aksjologia w kształceniu i działaniu nauczycieli zreformowanej szkoły. „Nowa Szkoła”, nr 4, 22–26.

Wiczkowski K., 1997, Hospitacje, czyli rzecz o zapraszaniu. Ostrołęka, Wydawnictwo Stefan Podedworny.

Wolan T., 2004, Uczenie się nauczycieli przez doświadczenie. „Nowe w Szkole”, nr 2, 19–22.

Zalewska-Bujak M., 2010, .Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.3.207-220
Data publikacji: 2019-12-28 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-09-04 20:28:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 761
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 336

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Angelika Barczyk-Nessel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.