Opodatkowanie umowy faktoringu podatkiem od towarów i usług

Karolina Jaskulska

Streszczenie w języku polskim


Faktoring jest coraz częściej stosowaną przez polskie przedsiębiorstwa formą finansowania. W obrocie gospodarczym przyjmuje on postać złożonego stosunku prawnego, nieuregulowanego kompleksowo we współczesnych systemach prawnych. Jego zastosowanie, oprócz skutków finansowych, wywołuje także konsekwencje podatkowe. Niedostateczne sprecyzowanie uregulowań prawnych powoduje pojawienie się wielu dylematów związanych z opodatkowaniem. Najważniejszą kwestią na gruncie podatku od towarów i usług jest rozstrzygnięcie, co jest przedmiotem i podstawą opodatkowania. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje szeroki katalog zwolnień przedmiotowych z opodatkowania, dotyczących między innymi pośrednictwa finansowego. Zakresem tego zwolnienia nie są jednak objęte czynności ściągania długów, w tym faktoringu.Słowa kluczowe


faktoring; wierzytelność; podatek; usługa finansowa; dyskonto; VAT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chentosz T., Świerczewski M., Usługi factoringu a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 9.

Dyrektywa Rady 2006/112/WE (Dz.Urz. UE L z 2008 r., nr 44/11).

Interpretacja indywidualna, IPPP1/4512-913/15-2/AW.

Jurkiewicz R., Faktoring i faktoring odwrotny – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, „Monitor Podatkowy” 2015, nr 2.

Jurkiewicz R., Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2013.

Katner P., Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Warszawa 2011.

Lewińska U., Lenart T., Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych, Warszawa 2013.

Pawlak M., Faktoring rośnie jak na drożdżach, „Rzeczpospolita”, 15.04.2015.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., poz. 93).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535).

Wyrok ETS z dnia 24 października 1996 r., C-317/94, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 5.

Wyrok ETS z dnia 27 października 2011 r., C-93/10, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 12.

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2012 r., I FSK 1641/10, Legalis nr 777960.

Wyrok TSUE z dnia 26 czerwca 2003 r., C-305/01, Legalis nr 103035.

Wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r., C-224/11, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.43
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:13
Data złożenia artykułu: 2016-06-22 14:27:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 766
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Karolina Jaskulska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.