Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 31 (2016) Kradzież jako przestępstwo materialne ścięte – jak ustalić czas skutku? Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Tyburcy
 
Vol 20, No 35 (2017) Znieważenie w polskim prawie karnym. Przestępstwo z art. 216 k.k. w perspektywie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Kluza
 
Vol 20, No 33 (2017) Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Patryk Olszak
 
Vol 20, No 32 (2017) Niezaspokojenie wierzyciela jako przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu porównawczym. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Błotnicki
 
Vol 19, No 29 (2016) Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Szewczak
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.