Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Pomoc bagatelna jako szczególna forma wsparcia publicznego małych i średnich przedsiębiorców Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Jankowska
 
Vol 22, No 41 (2019) Kilka uwag o rękojmi przy sprzedaży w tzw. obrocie profesjonalnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Łukasz Urbanek
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Nabycie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 21, No 37 (2018) Zdolność upadłościowa i restrukturyzacyjna osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne Streszczenie w języku polskim  PDF
Martyna Komarowska
 
Vol 21, No 37 (2018) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako forma ograniczenia zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Maksym Bonarek
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca a prawnokarny zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Ziółkowska, Weronika Baran
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w procedurze dostępu do informacji publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Kazimierz Pawlik
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w realiach XXI w. Wybrane zagadnienia i postulaty Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Dobosz
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.