Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób fizycznych

Karolina Głowacka

Streszczenie w języku polskim


Obrót wierzytelnościami rodzi określone skutki zarówno w sferze prawa cywilnego, jak i prawa podatkowego. Przelew wierzytelności to umowa, która może przynieść nabywcy w przyszłości pewien przychód, dlatego takie zdarzenie jest objęte zakresem przedmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych. Artykuł jest poświęcony analizie zagadnień związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z umowy przelewu wierzytelności. Szczegółowo została przedstawiona problematyka momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu uzyskania przez nabywcę przychodów z przelewu wierzytelności oraz kwestia zaliczenia wydatku na nabycie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu.


Słowa kluczowe


umowa przelewu wierzytelności; przelew wierzytelności; cesja; podatek dochodowy od osób fizycznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] PIT. Komentarz, Warszawa 2015.

Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] PIT. Komentarz, Warszawa 2015.

Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] PIT. Komentarz, Warszawa 2015.

Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel, M. Lemonnier, Warszawa 2011.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r., nr IPTPB1/415-266/12-5/AG.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2013 r., nr ILPB1/415-386/13-5/AG.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 stycznia 2009 r., nr IPPB4/415-25/08-2/SP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 r., nr IPPB1/415/10-41/13-6/MT.

Lewińska U., Lenart T., Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych, Warszawa 2013.

Pogoński M., Komentarz do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] Opodatkowanie przychodów i dochodów kapitałowych. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 marca 2011 r., II FSK 1948/09, LEX nr 784875.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r., I SA/Po 819/13, LEX nr 1443207.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.7
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:10
Data złożenia artykułu: 2016-07-21 14:43:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 840
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Karolina Głowacka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.