Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Karolina Barszczewska

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostało poruszone zagadnienie konsekwencji podatkowych umowy przelewu wierzytelności na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie cesji budzi wiele wątpliwości w zakresie podatków obrotowych, a więc podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Problematyka jest istotna głównie ze względu na sytuację podmiotów dokonujących obrotu, czyli cesjonariusza i cedenta. W tym zakresie ważnym problemem jest określenie skutków podatkowych.


Słowa kluczowe


opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności; podatek od czynności cywilnoprawnych; cesja wierzytelności; PCC

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jurkiewicz R., Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2013.

Kozieł G., Komentarz do art. 510 k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014.

Mojak J., Obrót wierzytelnościami, wyd. 3, Warszawa 2012.

Pismo Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1995 r., PO7-D-825-167-2480/95, „Serwis Podatkowy” 1997, nr 1.

Szczęśniak P., Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] A. Hanusz (red.), P. Czerski, M. Musiał, A. Niezgoda, P. Szczęśniak, Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 223).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054).

Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2010 r., I FSK 1627/08, LEX nr 591800.

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r., I FSK 2104/08, LEX nr 557643.

Wyrok NSA z dnia 19 marca 2012 r., I FPS 5/11, LEX nr 1120483.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 listopada 2006 r., I ACa 1043/06, LEX nr 269589.

Wyrok TSUE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie Finanzamt Essen-NordOst. v. GFKL Financial Services AG, C-93/10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.21
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:11
Data złożenia artykułu: 2016-07-31 14:59:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 576
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Karolina Barszczewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.