Umowa faktoringu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Patrycja Gwóźdź

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem niniejszego opracowania jest opodatkowanie umowy faktoringu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tekst określa skutki podatkowe, jakie wywołuje umowa faktoringu dla zawierających ją podmiotów. Przepisy obu ustaw są ze sobą zbieżne, dlatego artykuł opiera się głównie na ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to możliwe, ponieważ umowa faktoringu dotyczy głównie przedsiębiorców. Każda istotna kwestia jest popierana licznymi stanowiskami organów podatkowych.


Słowa kluczowe


faktoring; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Interpretacja indywidualna Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 23 listopada 2005 r., nr PD/423-88/05/69559.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2009 r., nr IBPBI/2/423-127/09/AM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2010 r., nr IBPBI/2/423-372/10/BG.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011 r., nr IPPB3/423-719/10-2/AG.

Jurkiewicz R., Wierzytelność i dług, Warszawa 2013.

Pismo Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1996 r., PO 3/722-7/HS/96, „Biuletyn Skarbowy” 1996, nr 5.

Pismo Ministra Finansów z dnia 28 marca 1996 r., PO 2/4-8010-01407/94, „Biuletyn Skarbowy” 1996, nr 6.

Pismo Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1997 r., PO 3-IP-722-218/97, „Serwis Podatkowy” 1998, nr 4.

Pismo Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2006 r., nr II US. I. PB/423-8/06.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851).

www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/1506-certyfikat-rezydencji-podatkowej-a-podatek-u-zrodla-11430 [dostęp: 10.09.2016].

Wyrok NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 1 września 1998 r., I SA/Wr 973/98, „Glosa” 1999, nr 4.

Wyrok NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 1 września 1999 r., I SA/Wr 116/98.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2003 r., I SA/Wr 387/01.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.49
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:14
Data złożenia artykułu: 2017-03-02 15:35:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 521
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Patrycja Gwóźdź

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.