Autor - szczegóły

Tywończuk-Gieniusz, Anna

  • Vol 17, No 24 (2014) - Artykuły
    Argumentacja prawnicza w prawie karnym na przykładzie sporu dotyczącego przestępstwa zniesławienia internetowego i jego przedawnienia w kontekście pojmowania istoty przestępstwa trwałego
    Streszczenie w języku polskim  PDF