Decentralizacja na Ukrainie: stan i perspektywy

Iryna Kostetska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy procesów reformy samorządu lokalnego. Bada się obecny stan i problemy decentralizacji na Ukrainie. Niezbędne jest zapewnienie procesu decentralizacji, który obejmuje legislację, organizację i społeczeństwo. Szczególną uwagę zwrócono na tworzenie zjednoczonych wspólnot terytorialnych oraz podkreślono zalety i ryzyko lokalnej decentralizacji. Omówiono analizę dochodów budżetu lokalnego w warunkach decentralizacji zasobów finansowych, problemy tworzenia bazy finansowej społeczności lokalnych. Przeanalizowano regionalne cechy stowarzyszenia wspólnot terytorialnych oraz problemy z kształtowaniem podstawowego poziomu samorządu lokalnego na Ukrainie.

Słowa kluczowe


decentralizacja, samorząd lokalny, zjednoczone gromady terytorialne, reforma samorządu terytorialnego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buturlakina T. O., Minkovych V. T., Finansova detsentralizatsiya yak faktor ekonomichnoho zrostannya rehioniv, „Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya «Ekonomika»” 2010, № 31, c. 237–243.

Heffner K., Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej. Studia KPZK 2016, nr 167, s. 12-27.

Kuczabski A, Reforma podziału administracyjnego na Ukrainie jako uwarunkowanie rozwoju pogranicza polsko ukraińskiego, [w:] Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, red. A. Miszczuka,

Lublin 2017, s. 215 – 235.

Plyushch R., Mistseve samovryaduvannya v umovakh detsentralizatsiyi vlady v Ukrayini: Kolektyvna monohrafiya, red. R. M. Plyushcha, Kyyiv 2016.Romanenko O. R., Finansy: [pidruchnyk], Kyyiv 2003.

Pondel H., Rola samorządu gminnego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia BAS” 2017, nr 1(49) s. 109–131.

Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika, Warszawa 2018.

Vedel’ Zh., Administrativnoye pravo Frantsii, per. s frants. L. M. Entina, Moskva 1973.

Zaslavs’ka O. I., Finansova detsentralizatsiya v Ukrayini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku, „Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya: Ekonomika” 2017, Vyp. 2, s. 261–266. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).261-266.

Zhalilo Ya.A., Shevchenko O.V., Romanova V.V. ta in., Detsentralizatsiya vlady: poryadok dennyy na seredn’ostrokovu perspektyvu. Analitychna dopovid’, Kyyiv 2019.

Netografia

http://socialdata.org.ua/

http://www.minregion.gov.ua/

https://agropolit.com/

https://decentralization.gov.ua/

https://decentralization.gov.ua/about

https://stat.gov.pl/

https://www.nbuv.gov.ua/

https://www.prezydent.pl/

https://zakon.rada.gov.ua/
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2021.7.1.47-61
Data publikacji: 2021-10-06 12:27:14
Data złożenia artykułu: 2019-12-08 20:51:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1022
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Iryna Kostetska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.