Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 9, No 2 (2023) Bronisław Siwik o początkach rządów bolszewickich w Rosji (1917–1918) Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Zackiewicz
 
Vol 9, No 2 (2023) Działania Rosji pogłębiające kryzys energetyczny w 2021 r. jako element wielokierunkowej presji na Unię Europejską Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Koczan
 
Vol 9, No 1 (2023) Krytyka realizmu i geopolityki w utworach Władimira Nabokowa Streszczenie w języku polskim
Denys Bakirov
 
Vol 9, No 1 (2023) Sprawozdanie z Konferencji „Zbrodnie wojenne Rosji w Ukrainie w latach 2022–2023” Streszczenie w języku polskim  PDF
Nadia Gergało-Dąbek
 
Vol 1, No 2 (2015) Wspólnota zachodnia wobec rozwiązywania konfliktu na Ukrainie Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Podvorna
 
Vol 2, No 2 (2016) Koncepcja geopolityczna „euroazjatyzmu” jako czynnik wpływu na bezpieczeństwo w Europie Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Жанна Панченко
 
Vol 2, No 2 (2016) Polityka Rosji na obszarze poradzieckim: historia i współczesność Streszczenie w języku polskim
Мыкола Дорошко
 
Vol 2, No 2 (2016) Stare i nowe zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym Streszczenie w języku polskim
George Tarkhan-Mouravi
 
Vol 2, No 2 (2016) Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście procesów integracji europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Jurij Makar
 
Vol 3, No 2 (2017) Opcje bezpieczeństwa dla Europy Wschodniej Streszczenie w języku polskim
Olena Khylko
 
Vol 3, No 2 (2017) Ocena prawna stosunków UE–Rosja w kwestii bezpieczeństwa: zamrożony „pozytywny bagaż” Streszczenie w języku polskim
Paul Kalinichenko
 
Vol 4, No 2 (2018) Stosunki polsko-ukraińskie w polityce (dez)informacyjnej Federacji Rosyjskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Jakub Olchowski
 
Vol 5, No 1 (2019) Polityka zagraniczna Polski wobec Rosji po aneksji Krymu Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Legucka
 
Vol 5, No 1 (2019) Pojęcie, specyfika i uwarunkowania partii władzy w Federacji Rosyjskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Sokół
 
Vol 5, No 1 (2019) Pozycja ustrojowa prezydentów Polski i Rosji Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Dziemidok-Olszewska
 
Vol 5, No 1 (2019) Architektura podejmowania decyzji politycznych we współczesnej Rosji w kontekście prezydenckiego pionu władzy Władimira Putina Streszczenie w języku polskim
Denis Sosunov
 
Vol 5, No 1 (2019) Demokracja i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego: zastosowanie jakościowej analizy porównawczej na przykładzie przypadku rosyjskiego Streszczenie w języku polskim
Daria Shcheglova
 
Vol 1, No 2 (2015) Rosyjska obecność militarna oraz dyplomacja rosyjska w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy Streszczenie w języku polskim  PDF
Ihor Hurak
 
Vol 5, No 1 (2019) Recenzja książki: Bалерий Соловей, Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования, Москва 2017, с. 320 Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Jędrzejski
 
Vol 6, No 1 (2020) W poszukiwaniu optymalnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Rosji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jach
 
Vol 6, No 2 (2020) Hybrydowe zagrożenia dla demokracji. Wybrane przykłady zewnętrznej ingerencji Rosji w wybory Streszczenie w języku polskim  PDF
Anatoliy Kruglashov, Sergii Shvydiuk
 
Vol 6, No 2 (2020) Cechy charakterystyczne polityki zagranicznej Szwecji i Norwegii wobec Rosji: główne problemy i wyzwania Streszczenie w języku polskim
Oleh Kotlyar
 
Vol 7, No 2 (2021) Subwersja w polityce (nie)bezpieczeństwa w Europie Wschodniej: wybrane problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Gil
 
Vol 8, No 2 (2022) Petersburskie wystąpienie Kassym-Żomart Tokajewa: uwarunkowania, treść i konsekwencje z punktu widzenia relacji w trójkącie Rosja–Kazachstan–Chiny Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Słowikowski, Michał Klonowski
 
Vol 8, No 2 (2022) Rosja kontra Ukraina: front historyczny Streszczenie w języku polskim
Mykola Doroshko
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.