Polityka zagraniczna Polski wobec Rosji po aneksji Krymu

Agnieszka Legucka

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań, priorytetów i efektywności polskiej polityki zagranicznej prowadzonej wobec Federacji Rosyjskiej. Po 2014 r. politykę tę charakteryzuje klasyczny dylemat bezpieczeństwa, w którym kontynuacja agresywnej polityki Rosji na Ukrainie wywoływała potrzebę zwiększenia potencjału obronnego państwa polskiego. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską w marcu 2014 r. przyczyniła się do zmian w polskiej polityce bezpieczeństwa, polityce gospodarczej (w tym w energetyce) oraz w zakresie kontaktów społecznych ukierunkowanych na ograniczenie relacji z Rosją.


Słowa kluczowe


Rosja, Polska, polityka zagraniczna, dylemat bezpieczeństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, s. 10, https://www.bbn.gov., inf. 23 V 2019.

Bond D., Olearchyk R., Seddon M., Russian bridge to Crimea stangles Ukraine ports, „Financial Times”

05.2019.

Dmitruk T., Plany zwiększenia wydatków na obronność, „Dziennik Zbrojny” 23.04.2017.

Dziennik.pl, K. Baca-Pogorzelska, M. Potocki, „Przez 10 ostatnich miesięcy”, czyli o paserstwie antracytowym,

Dziennik.pl, 8.08.2018, www.wiadomosci.dziennik.pl, inf. 13 V 2019.

Gazeta Prawna, Antracytowe FAQ. O co chodzi w aferze z donbaskim węglem?, GazetaPrawna.pl,

08.2018 r., www.gazetaprawna.pl, inf. 13 VII 2019.

Jervis R., Cooperation Under the Security Dilemma, „World Politics” 1978, vol. 30, issue 2. DOI: https://

doi.org/10.2307/2009958.

Komenda Główna Straży Granicznej, Biuletyn statystyczny Straży Granicznej, stan na 15 stycznia

r., Biuletyn Statystyczny Straży Granicznej za 2016 r.

Komunikat wydany 29 maja 2018 r. przez MSZ, http://www.msz.gov.pl, inf. 23 VI 2019.

Międzypaństwowy Komitet Lotniczy Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Raport Końcowy z Badania

Zdarzenia Lotniczego, tłumaczenie finalne, https://doc.rmf.pl, 10 stycznia 2011, inf. 22 VII 2019.

Ministerstwo Energii, Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w rynku w paliwa, Warszawa, grudzień

, s. 3.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Koncepcja Obronna Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej,

maj 2017, http://www.mon.gov.pl, inf. 23 VII 2019.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Obrona terytorialna, 2017. http://www.mon.gov.pl/, inf. 23 VII 2019.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki

zagranicznej w 2018 roku, 21 marca 2018 r., https://www.msz.gov.pl, inf. 23 V 2019.

Olsztyn Onet, Pół roku bez małego ruchu granicznego. Resort podsumowuje zyski i straty, 01.02.2017,

olsztyn.onet.pl

Pew Research Center, J. Poushter, D. Manevich, „Globally, People Point to ISIS and Climate Change as

Leading Security Threats Concern about cyberattacks, world economy also widespread”, AUGUST

, 2017, https://www.pewresearch.org, s. 9, inf. 25 IX 2019.

Polska oczekuje, że Stoltenberg przedstawi propozycje w sprawie dialogu z Rosją, Depesza PAP, 7 grudnia

Przewodnik dla przedsiębiorcy. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, Kaliningrad 2016, s. 33.

Sejm RP, Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, Projekt z dnia 21 kwietnia 2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl, inf. 13 VII 2019.

Sejm RP, Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

z 24 listopada 2017 r., http://prawo.sejm.gov.pl, inf. 13 V 2019.

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych, Ministerstwo Energii,

Warszawa, lipiec 2018, s. 9, www.gov.pl/web/energia, inf. 23 VII 2019.

Szatkowski T., Cena bezpieczeństwa, „Polska Zbrojna” 4.04.2017.

Tarnogórski R., Zaręba S., Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, „Biuletyn PISM”, nr 1 (1574).

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie

Wiślanym (Kaliningradskij zaliw), podpisana w Sopocie dnia 1 września 2009 r. M.P. 2009

nr 78, poz. 975

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego

ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej, Dz.U. 2017, poz. 2495.

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany

z Zatoką Gdańską, Dz.U. 2017, poz. 820.

Wojciechowski S., Strategiczne dokumenty bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] Strategia bezpieczeństwa

narodowego RP, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015, s. 55–75.

Wymiana handlowa Polski z obwodem kaliningradzkim w ub.r. – ponad 400 mln USD, 05.10.2016, www.

bakier.pl, inf. 3 VII 2019.

Wysokie Napięcie, Rachunek za importowany węgiel wyniósł w 2018 r. ok 7 mld zł, wysokienapiecie.pl,

kwietnia 2018 r., https://wysokienapiecie.pl/, inf. 13 VII 2019.

CBOS, Komunikat z badań CBOS. Stosunek do innych narodów, nr 37, 2018, https://www.cbos.pl/, inf.

X 2019.

CBOS, Komunikat z badań CBOS. Stosunek do innych narodów, nr 17, 2019 https://www.cbos.pl, inf. 13 X
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.1.203-215
Data publikacji: 2019-12-23 10:11:19
Data złożenia artykułu: 2019-12-20 07:51:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2418
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agnieszka Legucka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.