Problemy społeczne i zagrożenia w powiecie siedleckim na początku XXI wieku

Arkadiusz Indraszczyk

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano wybrane zagrożenia społeczne powiatu siedleckiego, bezrobocie specjalistyczne, przemoc domową, konieczność opieki nad dziećmi, niższy poziom wykształcenia. Na końcu artykułu porównano stare zagrożenia społeczne z nowymi, które pojawiły się na początku XXI wieku. Prawdopodobnie największym zagrożeniem społecznym w powiecie jest niski poziom wysokich technologii i popyt na niskie usługi. Oznacza to, że pomimo spadku bezrobocia w większości branż brakuje pracowników, jednak ponieważ oferta pracy nie jest zbyt atrakcyjna, młodzi ludzie myślą o opuszczeniu powiatu.


Słowa kluczowe


powiat siedlecki, problemy społeczne, zagrożenia społeczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bibliography

Annex to Resolution No. XII/77/2015 of the County Council in Siedlce of 30 October 2015: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Annex to the Resolution No. XXV/150/2017 of the County Council in Siedlce of 24 February 2017: Powiatowy program pieczy zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017-2019, Siedlce, February 2017.

Article 93 of the Act of 9 June 2011r. on supporting the family the foster care system (Journal of Laws 2016 item 575, as amended).

Bakuła A., Przemoc w rodzinie, brok.edu.pl.

GUS, 31 XII 2016, by: Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie siedleckim, www.polskawliczbach.pl/powiat_siedlecki [accessed on 17.05.2019].

Liczba i płeć mieszkańców powiatu siedleckiego, in: www.polskawliczbach.pl/powiat_siedlecki [accessed on 18.05.2019].

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020, Siedlce 2011.

Social debate in Zbuczyn, http://www.podlasie24.pl/powiat-siedlecki/region/debata--spoleczna--w-zbuczynie-2177c.html [accessed on 21.08.2017].

The geodetic area of the county is 160,322 ha according to Ewidencja Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa, after: Characterisation of the county, [in:] https://www.powiatsiedlecki.pl/charakterystyka-powiatu/ [accessed on 21.08.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.157-172
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:23
Data złożenia artykułu: 2020-01-23 19:36:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 768
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Arkadiusz Indraszczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.