Międzynarodowa rola Białorusi w polityce rządów III RP

Tomasz Koziełło

Streszczenie w języku polskim


Artykuł analizuje międzynarodową rolę Białorusi w polityce rządów III RP. Składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym dokonano analizy ról deklarowanych i narzucanych, formułowanych przez decydentów polskiej polityki zagranicznej – premierów i ministrów spraw zagranicznych – kierowanych wobec wschodniego sąsiada. Rzeczpospolita Polska chciała narzucić państwu białoruskiemu żądania demokratyzacji systemu autorytarnego i przestrzegania praw człowieka oraz ułożenia poprawnych relacji z Polską i państwami zachodnimi z jednoczesnym wyjściem z rosyjskiej strefy wpływów. W zamian oferowała wschodniemu sąsiadowi pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej i technologicznej na modernizacją państwa i poprawę warunków życia ludności oraz bliską współpracę dwustronną i regionalną. Drugi rozdział stanowi analizę rzeczywistej roli Białorusi i Polski we wzajemnych relacjach. Białoruscy decydenci nie zamierzali zmieniać istniejącego ustroju, wierząc, że pomoc ekonomiczną i wsparcie polityczno-militarne uzyskają od Rosji, natomiast wszelką ingerencję w wewnętrzne sprawy uważali za przejaw wrogości Polski i państw zachodnich. Dlatego w odpowiedzi stosowali sankcje wobec zachodnich i polskich dyplomatów i zaostrzali represje wobec opozycji, wierząc w pomoc i wsparcie ze strony Rosji w przypadku sankcji Unii Europejskiej czy NATO.


Słowa kluczowe


role międzynarodowe, stosunki polsko-białoruskie.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Internet source

Website of the Sejm, http://www.sejm.gov.pl.

Scientific papers:

Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warsaw 2012.

Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi: 1990–2010, Białystok 2011.

Pietraś Z. J., Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych, Lublin 1989.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warsaw 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.109-125
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:19
Data złożenia artykułu: 2020-02-03 14:23:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 420
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Tomasz Koziełło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.