W poszukiwaniu optymalnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Rosji

Anna Jach

Streszczenie w języku polskim


Na kanwie zainicjowanej z  początkiem XXI wieku dyskusji o  społeczeństwie obywatelskim powrócono do klasycznych ujęć tego zjawiska. Celem analizy kategorii „społeczeństwa obywatelskiego” było wypracowanie najbardziej adekwatnej koncepcji tego zjawiska, występującego na gruncie rosyjskim. Służyły temu zadaniu liczne opracowania naukowe i  eksperckie, odwołujące się bezpośrednio do tego pojęcia. Niniejszy artykuł ma na celu przestawienie dyskursu prowadzonego we współczesnej Rosji wokół stworzenia optymalnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, przy wykorzystaniu jego źródeł endogennych i egzogennych, szczególnie w procesie trwającej transformacji ustrojowej o nie do końca zdiagnozowanym wektorze owych przemian.


Słowa kluczowe


Rosja, społeczeństwo obywatelskie, modernizacja państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abushouk A.I., The Arab Spring. A Fourth Wave of Democratization?, „Digest of Middle East Studies” 2016, Vol. 25, No. 1, p. 52–69. DOI: 10.1111/dome.12080.

Ágh A., The Politics of Central Europe, Sage Publications Ltd., London–Thousand Oaks–New Delhi 1998, Sage Politics Texts.

Antoszewski A., Demokratyzacja w Polsce w świetle współczesnej tranzytologii, „Working Paper” 2011, nr 1.

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001.

Arinin A.N., Zrelost' grazhdanskogo obshchestva – osnova ustoychivogo razvitiya i bezopasnosti Rossii, [w:] Sovremennaya rossiyskaya tsivilizatsiya, Kniga II, IFGO, Moskva 2000.

Auzan A.A., Tambowcew W.L., Ekonomiche skoye znacheniye grazhdanskogo obshchestva, „Voprosy Ekonomiki” 2005, № 5. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2005-5-28-49.

Boyarskich A. W., Etapy stanovleniya teoretiche skikhkontseptsiy grazhdanskog oobshchestva, „Administrativnoye i munitsipal'noye pravo” 2012, № 1.

Cichosz M., Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2844.

Collier D., Levitsky S., Democracy with Adjectives. Conceptual Innovation in Comparative Research, „World Politics” 1997, Vol. 49, No. 3. DOI: https://doi.org/10.1353/wp.1997.0009.

Dahl A.R., Polyarchy, Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven–London 1971.

Diamond L., Consolidating Democracies, [w:] Comparing Democracies 2, eds. L. LeDuc, R. Niemi, P. Norris, Sage Publications, London 2002.

Glinchikova A.G., Demokraticheskaya modernizatsiyai natsional'naya kul'tura, „Politiches kiye issledovaniya. Polis” 2010, № 6.

Golenkova Z.T., Grazhdanskoye obshchestvo v Rossii, „Sotsis” 1997, № 3.

Golenkova Z. T., Stanovleniyegrazhdanskogoobshchestvaisotsial'nayastratifikatsiya, „Sotsis” 1995, № 6

Grudcyna L.Y., Petrov S.M., Vlast'i grazhdanskoye obshchestvo v Rossii: vzai modeystviyei protivorechiye, „Administrativnoye i munitsipal'noye pravo” 2012, № 1.

Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej, tłum. V. Petrilák, A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Kraków–Nowy Sącz 2009, Biblioteka Myśli Politycznej, nr 68.

Horos W.G., Grazhdanskoye obshchestvo. Obshchiye podkhody, „Mirovaya ekonomikai Mezhdu narodny yeotnosheniya” 1995, № 11.

Huntington P. S., Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik, PWN, Warszawa 2009.

Jach A., Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji 2000–2018. Osobliwości funkcjonowania. The Non-Governmental, Non-Commercial Sector in Russia in 2000–2018: Peculiarities of Functioning. Неправительственный некоммерческий сектор в России в 2000–2018 гг. Особенности функционирования, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380829.

Jach A., Rosja 1991–1993. Walka o kształt ustrojowy państwa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011,„Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro”, nr 1.

Koen D.D., Arato E., Grazhdanskoye obshchestvo i politicheskaya teoriya, Izdatel'stvo «Ves' Mir», Moskva 2003.

Koen D.D., Predisloviye, [w:] Koen D.D., Arato E., Grazhdanskoye obshchestvo i politicheskaya teoriya, Izdatel'stvo «Ves' Mir», Moskva 2003.

Kolesnikova N.A., Riabova, Grazhdanskoye obshchestvo v sovremennoy Rossii, Mezhdu narodnyy izdatel'skiytsentr «Etnosotsium», Moskva 2016.

Kostyuk K.N., Russkaya pravoslavnaya Tserkov' v grazhdanskom obshchestve, „Sotsial'no-gumanitarnyyeznaniya” 1998, № 2.

Levitsky S., Way L.A., The Rise of Cempetitive Authoritarianism. Elections Without Democracy, „Journal of Democracy” 2002, Vol. 13, № 2. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026.

Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Arkana, Kraków 2004, Arkana Historii.

Melvill A.Y., Demokratiches kiyetranzity, [w:] Politologiya: Leksikon, red. A. I. Colov'yev, ROSSP·EN, Moskva 2007.

Merkel W., Embedded and Defective Democracies, „Democratization” 2004, Vol. 11, № 5, p. 33–58. DOI: 10.1080=13510340412331304598.

Novikov W.T., Cotsial'nay aontologiya I filosofskiye problemy sotsial'noy dinamiki, [w:] Sotsium, tsivilizatsiya, kul'tura v issledovatel'skikh traditsiyakh klassiche skoyisovremennoy filosofii: posobiye, red. A. I. Zelenkov, BGU, Minsk 2015.

O’Donnell G., Demokracja delegatywna, „Res Publica Nowa” 1997, nr 4.

O’Donnell G., Schmitter P.C., Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 1986.

Offe C., Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, tłum. Z. Pucek, PWN, Warszawa–Kraków 1999, s. 37–39, Zmieniająca Się Europa ‘89.

Oleynik A.N., Nuzhnyli grazhdanskiy etekhnologii? (Ob aktsentakh v ekonomiches komanalize grazhdanskogo obshchestva), „Voprosy Ekonomiki” 2005, № 7, DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2005-7-136-142.

Pernatskiy W. I., Grazhdanskoye obshchestvo – istochnik i ochagistorii, „Svobodnaya mysl'” 2009, № 3.

Politologiya: Leksikon, red. A. I. Colov'yev, ROSSP·EN, Moskva 2007.

Sotsium, tsivilizatsiya, kul'tura vissledovatel'skikh traditsiyakh klassiches koyisovremennoy filosofii: posobiye, red. A. I. Zelenkov, BGU, Minsk 2015.

Sovremennaya rossiyskaya tsivilizatsiya, Kniga II, IFGO, Moskva 2000.

Sungurov А. Y., Funktsi i politicheskoy sistemy. Otzastoyak postperestroyke, SPBTSENTR „Strategiya”, Sankt-Peterburg 1998.

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2844.

Ushakova I.W., Grazhdanskoye obshchestvo v zapadnykh i rossiyskikh i ssledovaniyakh, „Problemy stanovleniya grazhdanskogo obshchestva v Rossii”, Moskva: Fondrazvitiya politicheskogo tsentrizma, 2004. Vyp. № 5.

Way L., Comparing the Arab Revolts. The Lessons of 1989, „Journal of Democracy” 2011, Vol. 22, No. 4. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2011.0068.

Zaslavskaya T.I., Sotsiyetal'naya transformatsiya rossiyskogo obshchestva. Deyatel'no-strukturnaya kontseptsiya, Izdatel'stvo Delo, Moskva 2002.

Zherebkin M., In Search of Theoretical Approach to the Analysis of the „Colour Revolutions”. Transition Studies and Discourse Theory, „Communist and Post-Communist Studies” 2009, vol. 42, № 2. DOI: 10.1016/j.postcomstud.2009.04.005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2020.6.1.73-90
Data publikacji: 2020-07-20 13:55:53
Data złożenia artykułu: 2020-03-09 19:57:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1185
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Anna Jach

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.