Oś Warszawa-Bukareszt i miejsce Rumunii w inicjatywie Trójmorza? Polsko-rumuńskie przywództwo w inicjatywie Trójmorza (3SI)

Piotr Lewandowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza kwestię miejsca i roli Rumunii w Inicjatywie Trójmorza. Tekst wprowadza polskie spojrzenie na współpracę w odniesieniu do wspólnych celów obu krajów oraz wspólnotowych koncepcji rozwoju polityki bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Artykuł omawia ideę Inicjatywy Trójmorza, ilustruje jej miejsce w rumuńskiej polityce zagranicznej i strategii bezpieczeństwa, a także analizuje potencjał polsko-rumuńskiej współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, wskazując wspólne podstawy potrzebne do partnerstwa i przywództwa oba kraje w regionie Inicjatywy Trójmorza.


Słowa kluczowe


Inicjatywa Trójmorza, Rumunia, rumuńska polityka zagraniczna, polska polityka zagraniczna, geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwo międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Albrycht I., Europejski rynek cyberbezpieczeństwa. Potencjał regionu Trójmorza, Kraków 2018.

Chodakiewicz M. J., Międzymorze, Warsaw 2016.

Dobija M., Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2019, no. 59.

Grochmalski P., Lewandowski, Paszak P., US-China Technological Rivalry and its Implications for the Three Seas Initiative (3SI), “European Research Studies Journal” 2020, Special no. 2.

Grochmalski, US-China rivalry for strategic domination in the area of artificial intelligence and the new AI geopolitics, “The Bellona Quarterly” 2020, no. 701.

Henning K., Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?, Kraków 2018.

Kotulewicz-Wisińska K., Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009–2017. Wybrane problemy, “Krakowskie Studia Małopolskie” 2018, no. 23.

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warsaw 2019.

Lewandowski P., Geopolitical Ideas of Great Space as Soft Power – Analysis of the Case of the Republic of Poland, “The Bellona Quarterly” 2019, no. 698/3.

Lewandowski P., Soft power Rzeczypospolitej w Inicjatywie Trójmorza, “Sprawy Międzynarodowe” 2020, no. 73(2).

Milewski O., Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej, “Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, no. 4.

Mróz M., Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, “Dyplomacja i bezpieczeństwo” 2018, no. 5.

Nierada P., Dokąd zmierza Trójmorze? “Układ Sił” 2020, no. 23.

Nowakowski J. M., Trójmorze czy Międzymorze, Warsaw 2020.

Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu.Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw, “Sprawy Międzynarodowe” 2019, no. 72.

Paszkowski M., W poszukiwaniu prymusa: postępy w realizacji projektów energetycznych państw Inicjatywy Trójmorza, Komentarze IEŚ, 2020, no. 271.

Pieńkowski J., Polityka europejska Rumunii, “Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2017, no. 99.

Popławski K., Jakóbowski J., W kierunku budowy bliższych powiązań Trójmorze jako obszar gospodarczy, Warsaw 2020.

Rumiński K., Japonia wobec Trójmorza– perspektywy współpracy, Warsaw 2021, p. 26.

Skrzeszewska M., Droga Serbii do Unii Europejskiej – stan i perspektywy, “Studia Europejskie” 2016, no. 1.

Stepper P., Kozma K., The complexity of NATO’ s Southeast European defense, “The Bellona Quarterly” 2020.

Surmacz B., Dyplomacja na szczycie, “TEKA of Political Science and International Relations” 2016, no. 11/3.

Sykulski L., Trójmorze w świecie wielobiegunowym, “Myśl suwerenna. Przegląd spraw publicznych” 2020, no. 2.

Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, “Studia Europejskie” 2018, no. 2.

Ukielski P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, “Raport” 2016, no. 3.

Zubelewicz K., Polska, “Europa Środkowo-Wschodnia” 2012, no. 19.

Netography

http://presamil.ro/

http://three-seas.eu/

http://www.mae.ro/

http://www.mapa.kuke.com.pl/

https://biznesalert.pl/

https://danube-region.eu/

https://energetyka24.com/

https://pism.pl/

https://sejm.gov.pl/

https://www.caleaeu-ropeana.ro/

https://www.cire.pl/

https://www.gov.pl/

https://www.osw.waw.pl/

https://www.prezydent.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2021.7.2.45-59
Data publikacji: 2022-01-16 11:27:38
Data złożenia artykułu: 2021-08-10 10:02:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 770
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Lewandowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.