Recenzja: Mało znana karta historii Wołynia odkryta, czyli rzecz o „Sowietyzacji Wołynia 1944–1956”, w ujęciu Adama Rafała Kaczyńskiego, Warszawa 2022, ss. 336

Piotr Olechowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł recenzyjny poświęcony został wydanej w bieżącym roku monografii "Sowietyzacja Wołynia 1944 - 1956", autorstwa Adama Rafała Kaczyńskiego. W tekście podkreślam główne zalety monografii, jednocześnie wskazując pewne braki źródłowe i inne kwestie o charakterze polemicznym. Przedmiotowa monografia jest pierwszym całosciowym ujęciem badanego zagadnienia w polskiej i ukraińskiej historiografii. Dlatego też, warto zasygnalizować jej opublikowanie szerszemu gronu zainteresowanych badaczy.

Słowa kluczowe


Wołyń; sowietyzacja, ZSRR, USRR, Łuck, Równe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Zesp.2/527/0/11, Rejonowy Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR w Łucku; Zesp. 2/524/0, Główny Pełnomocnik Rządu RP do spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR w Łucku; Zesp. 2/527/0/13, Rejonowy Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR w Równem.

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: AMSZ), Z.27-,W-11, T-182, Ambasada RP w Moskwie w latach 1944–1947, Repatriacja 1944, https://archiwum.msz.gov.pl/wyszukiwarka/?p=2y62Qm_KYnI-#Wyszukiwarka, inf. z 18 VII 2022.

Derżawnyj Archiw Wołynśkoji Obłasti u Łućku (DAWO): Uprawlinnia Komitetu derżawnoji bezpeky (KDB) pry Radi Ministriw URSR po Wołynśkij obłasti, m. Łućk

Wołynśkoji obłasti, https://volyn.archives.gov.ua/elekt_archives/elekt_spravi/sprav.php, inf. z 17 VII 2022.

Opracowania

Kaczyński A.R., Cmentarze legionowe na Wołyniu, Warszawa 2011.

Kaczyński A.R., Śladami łagrów i specposiołków na dalekiej północy Rosji, Lwów 2021.

Kaczyński A.R., Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii wołyńskiej 1915–1916 w świetle pamiętników żołnierskich, Lwów 2014.

Markowski D.K., „Anatomia Strachu”. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1954. Stu-dium zmian polityczno-gospodarczych, Warszawa 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2022.8.1.191-198
Data publikacji: 2022-12-31 11:57:57
Data złożenia artykułu: 2022-07-18 12:32:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 209
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Olechowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.