Partie polityczne w Polsce wobec polityki wschodniej i współpracy polsko-ukraińskiej: uwarunkowania, koncepcje, ewolucja

Wojciech Sokół

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie podejmuje problematykę stanowisk partii politycznych w Polsce w kwestii polityki wschodniej, a szczególnie współpracy polsko-ukraińskiej. W związku z tym podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące uwarunkowań historycznych tych poglądów, wpływu sytuacji międzynarodowej oraz wewnętrznej w Polsce i na Ukrainie. Przedmiotem analizy były m.in. zagadnienia relacji gospodarczych, poglądów dotyczących integracji europejskiej Ukrainy, relewancji kwestii historycznych w programach i decyzjach partii politycznych od początku lat dziewięćdziesiątych do 2023 roku.

Słowa kluczowe


partie polityczne, polityka wschodnia, relacje polsko-ukraińskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ile miliardów wydała Polska na wsparcie dla Ukrainy i na uchodźców? PFR podał dane, Dziennik.pl, https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8618440,pfr-wsparcie-ukraina-polska-wydatki.html

Konfederacja przeciwna kolejnym programom socjalnym dla Ukraińców, https://konfederacja.pl/blog/2022/08/18/konfederacja-przeciwna-kolejnym-programom-socjalnym-dla-ukraincow/

Kornat M., Idea prometejska a polska polityka zagraniczna 1921–1939/1940, [w:] Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), red. M. Kornat, Warszawa 2012.

Kowal P., Testament Prometeusza, Warszawa–Wojnowice 2018. DOI: https://doi.org/10.52040/7893.1.

Krawcewicz A., Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej, Zabrze–Tarnowskie Góry 2018.

Mażewski L., Polska jako junior partner. Szkice o polityce polskiej od elekcji Stanisława Augusta do upadku PRL, Kraków 2022.

Mażewski L., Powstańczy szantaż i polityka odwetu. Polska a Rosja/ZSRR z perspektywy cyklicznych zrywów narodowych, Warszawa 2022.

Mearsheimer J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2019.

Mearsheimer J., Wielkie złudzenie. Liberalne marzenia a rzeczywistość międzynarodowa, Kraków–Warszawa 2021.

Miller L., Polska polityka wschodnia w zjednoczonej Europie. Wystąpienie Leszka Millera przewodniczącego SLD [20.05.2001], Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN, SLD 2001.

Mrozek K., Wybory 2015. Komitety wyborcze a polityka wschodnia, Warszawa 2015.

Mróz M., Historyczne uwarunkowania polityki wschodniej III RP, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Warszawa 2009.

Piskorski M., Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym, Poznań 2010.

Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne, red. Ł. Kiczma, M. Sułek, Warszawa 2020.

Raś M., Rosja w debacie politycznej w Polsce, [w:] Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, red. S. Bieleń, Warszawa 2019.

Sejm zdecydował. Rzeź wołyńska „czystką etniczną o znamionach ludobójstwa”. 10 posłów PO złamało dyscyplinę, „Rzeczpospolita” 13 VII 2013.

Sikorski R., Lekcje historii, modernizacja i integracja, „Gazeta Wyborcza” 2009.

Sokół W., Dynamika zmian systemu partyjnego w Polsce, [w:] Państwo w czasach zmiany, red. M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski, Lublin 2018.

Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005.

Tomczak Ł., Lewicowe partie polityczne w Polsce. Program, organizacja, strategie, Szczecin 2012.

Turkowski A., Zmagania na peryferiach. Elity III RP o Rosji, Warszawa 2020.

Wróblewski R., Bezpieczeństwo narodowe. Zintegrowane i zrównoważone, Siedlce 2019.

Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001.

Wybory 1993. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001.

Wybory 1997. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2004.

Wybory 2001. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2002.

Wybory 2005. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2006.

Wybory 2007. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2011.

Wybory 2011. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2013.

Zełeński dziękuje Polsce za historyczne wsparcie, „Rzeczpospolita” 15 VIII 2022.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2022.8.2.99-133
Data publikacji: 2023-03-30 08:34:51
Data złożenia artykułu: 2023-02-26 20:38:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 218
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Wojciech Sokół

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.