Walenty Baluk, Koalicje gabinetowe na Ukraine w latach 2002–2012, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 305.

Игорь Барыгин

Pełny tekst:

PDF (Русский)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.1.187
Data publikacji: 2016-02-05 13:23:16
Data złożenia artykułu: 2016-02-05 13:19:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Игорь Барыгин

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.