Polityka reform wyborczych na Ukrainie w latach 1990–2014

Wojciech Sokół

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono problemy reform wyborczych na Ukrainie w latach 1990–2014. Ukraina przez zastosowanie różnych systemów  wyborczych stała się swego rodzaju poligonem w polityce wyborczej. Reformy te charakteryzowały się wysoką częstotliwością zmian oraz instrumentalnym podejściem do realizowanych celów. Ukraińska demokratyzacja systemu politycznego wiązała się z recepcją proporcjonalnego systemu wyborczego.


Słowa kluczowe


Ukraina; polityka refom; wybory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dokumenty i materiały

Centralna Wyborcza Komisija, Projekt Zakon Ukrainy Pro wnesiennia zmin do Zakony Ukrainy, „Pro Wybory Narodnych Deputatiw Ukrajiny”, Kyjiw, Centralna Wyborcza Komisyja 2000.

Konstytucja Ukrainy, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina.html

Ukraina. Nowa ordynacja wyborcza, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej” 18.03.1997, nr 77 (122), II kadencja.

Ukraina. Projekt ordynacji wyborczej, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej” 6.05.1997, nr 80 (125), II kadencja.

Ustawa o wyborach deputowanych ludowych Ukrainy – Закон від 17.11.2011, № 4061-VI Про вибори народних депутатів України), http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

Monografie i artykuły

Arel D., Wilson A., The Ukrainian Parliamentary Elections, „RFE/RL Research Report” 1994, vol. 3, nr 26.

Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Wrocław 2006.

Birch S., Embodying Democracy. Electoral System Design in Post – Communist Europe, New York 2002. http://dx.doi.org/10.1057/9781403914248.

Birch S., The Ukrainian Repeat Elections of 1995, „Electoral Studies” 1996, vol. 15, nr 2. http://dx.doi.org/10.1016/0261-3794(96)89121-9.

Bonusiak W., Ukraina w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, Kraków 2001.

Futey B.A., Analysis: The Vote for Parliament and Ukraine’s Law on Elections, „Ukrainian Weekly” 5.06.1994.

Gorchinskaya K., Ukraine Joins the Party, „Transition” 1998, vol. 5, nr 5.

Kovalov M., Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine, „East European Politics and Societies and Cultures” 2014, vol. 28, nr 4. http://dx.doi.org/10.1177/0888325414545671.

Kremen V.H., Bazowkin J.H., Biłous A.O., Miszczenko M.D., Nebożenko V.S., Sytnyk P.K., Szylowetsew J.W., Vybory do Werchownoj Rady Ukrajiny: Doswid ta uroky, Kyjiw 1994.

Miszura W.D., Systema Wyborchogo zakonodawstwa w Ukrainy, [w:] Centralna Wyborcza Komisija, Ukraji¬na Vybory – 98: Dosvid. Problemy. Perspektyvy: Zbirnyk materialiv mizżnarodnoj naukowo-praktycz¬noj konferentsij, Kyjiw 1999.

Motyka G., Ukraina, [w:] „Europa Środkowo-Wschodnia 1996”, Warszawa 1999.

Motyka G., Ukraina, [w:] „Europa Środkowo-Wschodnia 1994–1995”, Warszawa 1997.

Riabeć M.M., Wyborcza kampanija 1998 roku po wyborach norodnych deputatiw Ukrainy. Pidsumky. Pro¬blemy, [w:] Centralna Wyborcza Komisija, Ukrajina Wybory – 98: Doswid. Problemy. Perspektywy: Zbirnyk materiali w mizznarodnoji konferentsji, Kyjiw 1999.

Shishkin V., The Status of the President in the System of Government of Ukraine, [w:] Ten Years of the Democratic Constitutionalism, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001.

Skubiszewski M., Dlaczego Ukraina potrzebuje większościowego systemu wyborczego, http://www.skubi. net/jow-ukraina.html

Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.

Stawnijczuk M., Zakonodawstwo pro vybory Narodnych Deputatiw Ukrainy: aktualni problemy teorii i prak¬tyky, Kyjiw 2001.

Ten Years of the Democratic Constitutionalism, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wojtowicz, Lublin 2001.

Tyszczenko J., Prawyd systemnych peretworeń. Deszczo pro reformu politicznoji systemy w Ukrajini, „Nowa Włada” 2002, t. 1 (5).

Ukraine, „East European Constitutional Review” 1998, vol. 3, nr 1–2.

Ustroje państw współczesnych, red. E. Dulewicz, Lublin 2002.

Vos’ma sesija Werchownoj Rady, „Bulletin” 7.10.1993, nr 12.

Wasylyk M., Ukraine Prepares for Parliamentary Elections, „RFE/RG Research Report” 1994, vol. 3, nr 5.

Wilson A., Birch S., Voting Stability, Political Gridlock: Ukraine’s 1998 Parliamentary Elections, „Europe¬-Asia Studies” 1999, vol. 51, nr 6. http://dx.doi.org/10.1080/09668139998624

Wilson A., Ukraine’s New Virtual Politics, „East European Constitutional Review” 2001, vol. 10, nr 2–3.

Wyborcze prawo Ukrajiny. Nawczalnyj posibnyk, red. W. Pohoriłka, M. Stawnijczuk, Kyjiw 2003.

Źródła internetowe i prasowe

http://parlament.org.ua/upload/docs/Local%20Election-2010-ua.pdf

http://pravda.com.ua

http://razumkov.org.ua

http://wpolityce.pl/

http://www.skubi.net/jow-ukraina.html

http://www.tvn24.pl/-1,1680268,0,1,wladza-lokalna-w-rece-janukowycza,wiadomosc.html

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.2.71
Data publikacji: 2016-06-09 11:23:36
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 09:58:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 572
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Sokół

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.