Wspólnota zachodnia wobec rozwiązywania konfliktu na Ukrainie

Olena Podvorna

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono kwestie podejścia zachodniej wspólnoty wobec konfliktu Ukraina–Rosja we wschodniej części Ukrainy. Przedstawiono instrumenty dyplomatyczne i gospodarcze stosowane przez USA i UE. Zbadano również politykę NATO w kierunku wzmocnienia  bezpieczeństwa europejskiego oraz zminimalizowania zagrożenia ze strony Rosji.

Słowa kluczowe


sankcje; konflikt rosyjsko-ukraiński; USA; UE; Rosja; NATO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Announcement of Additional Treasury Sanctions on Russian Financial Institutions and on a Defense Technology Entity, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2590.aspx. doc., inf. z 26.11.2014.

Announcement of Additional Treasury Sanctions on Russian Government Officials and Entities, http:// www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2369.aspx. doc., inf. z 26.11.2014.

Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and De¬fense or Related Materiel Sectors, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/ jl2629.aspx. doc., inf. z 26.11.2014.

Announcement of Treasury Sanctions on Entities Within the Financial Services and Energy Sectors of Russia, Against Arms or Related Materiel Entities, and those Undermining Ukraine’s Sovereignty, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2572.aspx. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/265/CFSP of 12 May 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, so-vereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri-=CELEX:32014D0265&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/455/CFSP of 11 July 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, so-vereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0455&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/499/CFSP of 25 July 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovere¬ignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELE¬X:32014D0499&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/508/CFSP of 30 July 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovere¬ignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELE¬X:32014D0508&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Rus-sia’s actions destabilising the situation in Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32014D0512&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/658/CFSP of 8 September 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concer¬ning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri¬=OJ:JOL_2014_271_R_0008&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL DECISION 2014/659/CFSP of 8 September 2014 amending Decision 2014/512/CFSP concer¬ning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_271_R_0009. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/151/CFSP of 21 March 2014 implementing Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-con¬tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0151&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/238/CFSP of 28 April 2014 implementing Decision 2014/145/ CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32014D0238&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

COUNCIL implementing REGULATION (EU) No 1270/2014 of 28 November 2014 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-con¬tent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:344:FULL&from=EN. doc., inf. z 01.12.2014.

COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Rus¬sia’s actions destabilising the situation in Ukraine, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=EN. doc., inf. z 26.11.2014.

Donahue P., Merkel Says Ukraine May Lose EU Gas Without Russia Deal, http://www.bloomberg. com/news/2014-10-24/merkel-says-ukraine-could-go-cold-without-russia-gas-deal.html, inf. z 26.11.2014.

European Parliament resolution on Russian pressure on Eastern Partnership countries and in particular destabilisation of eastern Ukraine (2014/2699(RSP)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0436+0+DOC+XML+V0//EN. doc., inf. z 26.11.2014.

Executive Order – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/17/executive-order-blocking-property-additional-persons-contributing-situat. doc., inf. z 26.11.2014.

Executive Order – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine, http:// www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/20/executive-order-blocking-property-additional-persons-contributing-situat. doc., inf. z 26.11.2014.

Executive Order – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine, http:// www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation. doc., inf. z 26.11.2014.

FACT SHEET: Ukraine-Related Sanctions, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/17/fact¬-sheet-ukraine-related-sanctions. doc., 26.11.2014.

G7: The Hague Declaration, http://www.g8.utoronto.ca/summit/2014brussels/hague_140324.html. doc., inf. z 26.11.2014.

G7 Foreign Ministers’ Statement on Ukraine, New York, 25 September 2014, http://www.auswaertiges¬-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140925-G7-Erklaerung-Ukraine.html. doc., inf. z 26.11.2014.

Kardaś S., Konończuk W., Łoskot-Strachota A., Sukces? Porozumienie gazowe Rosja – Ukraina – UE, http:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-11-05/sukces-porozumienie-gazowe-rosja-ukraina-ue, inf. z 26.11.2014.

Kuczyński G., Rosjanie hasają po Bałtyku. Zdemontują północną flankę NATO?, http://www.tvn24.pl/wia¬domosci-ze-swiata,2/rosjanie-hasaja-po-baltyku-zdemontuja-polnocna-flanke-nato,483907.html, inf. z 26.11.2014.

NATO Secretary General statement after the extraordinary meeting of the NATO-Ukraine Commission, http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112210.htm. doc., inf. z 26.11.2014.

NATO Secretary General statement on planned „elections” in Eastern Ukraine, http://www.nato.int/cps/en/ natohq/news_114442.htm. doc., inf. z 26.11.2014.

Podvorna O., Stany Zjednoczone – Ukraina: one step forward, two backward? [w:] Dylematy rozwoju Ukrainy, red. L. Hurska-Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.

President Obama Speaks on Malaysia Airlines Flight MH17, Russia and Ukraine, and the Situation in Gaza, http://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/18/president-obama-speaks-malaysian-airlines-flight-mh17-russia-and-ukraine-and-situati. doc., inf. z 26.11.2014.

Presidential Memorandum – Assistance to Ukraine, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 2014/09/24/presidential-memorandum-assistance-ukraine. doc., inf. z 26.11.2014.

Remarks by President Obama at NATO Summit Press Conference, http://www.whitehouse.gov/the-press-of¬fice/2014/09/05/remarks-president-obama-nato-summit-press-conference. doc., inf. z 26.11.2014.

Remarks by President Obama at the University of Queensland, http://www.whitehouse.gov/the-press-offi¬ce/2014/11/15/remarks-president-obama-university-queensland. doc., inf. z 26.11.2014.

Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly, http://www.whiteho¬use.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly. doc., inf. z 26.11.2014.

Remarks by President Obama to the People of Estonia, http://www.whitehouse.gov/the-press-offi-ce/2014/09/03/remarks-president-obama-people-estonia. doc., inf. z 26.11.2014.

Statement by President Barroso and President Van Rompuy in the name of the European Union on the agreed additional restrictive measures against Russia, http://europa.eu/rapid/press-release_STA-TEMENT-14-244_en.htm. doc., inf. z 26.11.2014.

Statement by the President on New Sanctions Related to Russia, http://www.whitehouse.gov/the-press¬-office/2014/09/11/statement-president-new-sanctions-related-russia. doc., inf. z 26.11.2014.

Statement by the President on Ukraine, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/29/sta-tement-president-ukraine. doc., inf. z 26.11.2014.

Treasury Sanctions Russian Officials, Members Of The Russian Leadership’s Inner Circle, And An Enti¬ty For Involvement In The Situation In Ukraine, http://www.treasury.gov/press-center/press-rele-ases/Pages/jl23331.aspx. doc., inf. z 26.11.2014.

Wales Summit Declaration, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. doc., inf. z 26.11.2014.

Женевська Заява від 17 квітня 2014 року.(укр./рос.), http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comment-s/1050-zhenevsyka-zajava-vid-17-kvitnya-2014-roku. doc., inf. z 26.11.2014.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», http://kremlin.ru/news/46860, inf. z 26.11.2014.

Заявление МИД России о выборах 2 ноября в Донецкой и Луганской областях, http://mid. ru/bdomp/brp_4.nsf/8a15b43ae2d7c96443256999005bcbb8/64c03e1336c1b4d3c3257d-85002792d8!OpenDocument. doc., inf. z 26.11.2014.

МЕМОРАНДУМ об исполнении Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина, http:// www.osce.org/ru/home/123807?download=true. doc., inf. z 26.11.2014.

Потапов А., Тихонова Э., Сергей Лавров: »Нам будет с кем разговаривать в раде и правительстве«, http://izvestia.ru/news/578603, inf. z 26.11.2014.

Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина, http://www.osce.org/ru/home/123258?downlo¬ad=true. doc., inf. z 26.11.2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.2.183
Data publikacji: 2016-06-09 11:23:40
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 10:56:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 413
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Olena Podvorna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.