Cena wolności: konflikt na Ukrainie i jego skutki geopolityczne

Василь Климончук

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeanalizowano сechy konfliktu na Ukrainie, jego uwarunkowania oraz konsekwencje geopolityczne. Autor podaje przykłady, dane, które wskazują na niski poziom zaufania do instytucji rządowych, sił bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości i znacznie wyższy poziom zaufania do instytucji pozarządowych. Rozważane jest pytanie o stan demokracji, a raczej jej braku, co tworzy w społeczeństwie tendencję do protestu. Powszechne niezadowolenie ludności skierowane było przeciwko rosnącemu wpływowi oligarchów w kraju, korupcji na wszystkich poziomach relacji społecznych, naciskowi na małe i średnie przedsiębiorstwa, niepewności kursu strategicznego państwa (Unia Europejska, Euroazjatycka Unia Celna). Autor określa zagadnienia związane z początkiem i motywami, które doprowadziły ludzi do Rewolucji godności. Główne przyczyny niezadowolenia: ciężkie pobicie demonstrantów na Placu Niepodległości w noc na 30 listopada, represje, odmowa Wiktora Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE oraz pragnienie zmiany stanu życia na Ukrainie.

Również dość wyraźne było pragnienie zmiany władzy na Ukrainie. Przeanalizowano zbrojną agresję Rosji przeciwko Ukrainie, która stała się długoterminowym czynnikiem wpływającym na rzeczywistość polityczną, gospodarczą, wojskową i społeczną. Z powodu działań Federacji Rosyjskiej w latach 2014–2015 był zniekształcony system globalnego i regionalnego bezpieczeństwa oraz obecny system prawa międzynarodowego. Prawie wszystkie międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (w tym w ramach Memorandum Budapesztańskiego) okazały się niezdolne w sytuacji, gdy agresorem został jeden z gwarantów – Federacja Rosyjska. Udowodniono, że rosyjska inwazja i zajęcie części wschodniego regionu Ukrainy oraz Krymu było bezpośrednim wyzwaniem dla bezpieczeństwa europejskiego i państwa ukraińskiego.


Słowa kluczowe


wolność, geopolityka, demokracja, konflikt, bezpieczeństwo międzynarodowe

Bibliografia


Документи і правові акти:

Горбулін В., "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу, http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html

Загальнонаціональне опитування Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 18 вересня по 4 жовтня 2012 р. Репрезентативна вибірка – 2043 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України. Похибка вибірки не перевищує 2.2%.

Загальнонаціональне опитування Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 20 по 24 грудня 2013 року. Репрезентативна вибірка – 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%., http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/protestni-nastroi-v-uukraini.htm

Протестні настрої в Україні. – Загальнонаціональне опитування Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 17 по 22 травня 2013 року. Репрезентативна вибірка – 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%., http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/

protestni-nastroi-v-uukraini.htm

Монографії

Денисенко В., Климончук В., Привалов Ю., Дискурс свободи: утопія та реальність вибору, Львів

Семенченко Ф., Політична діяльність: аксіологічний вимір, Київ 2011.

Інтернет джерела

„GAZETA.DT.UA”, http://gazeta.dt.ua

„DIF.ORG.UA”, http://dif.org.ua
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.1.87
Data publikacji: 2017-01-18 14:04:12
Data złożenia artykułu: 2017-01-13 14:16:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3694
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Український) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Василь Климончук

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.