Odbicie bezpieczeństwa europejskiego w polityce wewnętrznej Rosji

Роман Савенков

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza oświadczeń i działań rosyjskich władz w kwestii bezpieczeństwa w Europie oraz wpływu tych działań na poziom poparcia społecznego dla władz i ocenę zagrożeń dla kraju. Prezydent FR od 2014 r. realizuje aktywną strategię geopolityczną, wskutek czego medialne doniesienia dotyczące spraw międzynarodowych stały się ważniejsze od dyskusji o wewnętrznych problemach. Obawiając się zewnętrznych wpływów na politykę wewnętrzną, władze rosyjskie przyjęły regulacje, które ograniczają zdolność zagranicznych organizacji pozarządowych do udziału w życiu politycznym Rosji, w tym poprzez finansowanie rosyjskich organizacji pozarządowych. Analizowane działania i oświadczenia, traktowane jako całość, kształtują pozytywny stosunek społeczny do prezydenta Putina i negatywny w stosunku do jego krytyków. Ponadto, posługiwanie się kwestiami międzynarodowymi w polityce wewnętrznej nie tylko pomaga wyjaśniać trudności gospodarcze w kraju, ale także utrzymać lojalność większości Rosjan.


Słowa kluczowe


kryzys ukraiński, Władimir Putin, Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, „zagraniczny agent”, organizacje non-profit

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Документы и правовые акты

Федеральный закон №121 от 20.06.2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций,

выполняющих функции иностранного агента» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132900/

Федеральный закон № 129 от 23.05.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации», Информационная система «Консультант Плюс» http://www.consultant.

ru/document/cons_doc_LAW_179979/

Монографии

Бжезинский З., Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство, Москва 2004.

Фененко А., Современная история международных отношений: 1991–2015, Москва 2015.

Интернет источники

Бабонес С., Играем за Россию в украинском кризисе: ответ на «Украинский вызов для России»,

Российский совет по международным делам, http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6459#top-content

Волков Д., Рейтинг Путина: реальность или вымысел социологов? Левада-Центр, http://www.levada.ru/2015/07/08/rejting-putina-realnost-ili-vymysel-sotsiologov/

Волков Д., Чужая война к которой мы готовы: что думает российское общество об операции в Сирии, http://carnegie.ru/2015/10/06/ru-61505/iikg

Восприятие деятельности Владимира Путина, Левада–Центр, http://www.levada.ru/2015/09/10/vospriyatie-deyatelnosti-vladimira-putina/

Гудков Л., Как возвращается тоталитаризм, https://slon.ru/posts/57349

Официальный сайт Президента Российской Федерации, http://kremlin.ru/events/president/news/20603

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, http://genproc.gov.ru/smi/ news/genproc/news-832994/

Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности http://www.odkb-csto.org/news/

Официальный сайт представительства Российской Федерации в Шанхайской организации

сотрудничества http://sco-russia.ru/about_sco/20140828/1013171192.html

РБК http://top.rbc.ru/politics/01/09/2015/55e5755f9a7947f661190932, 15.09.2015.

Правовая лента Российской газеты, http://www.rg.ru/2014/07/22/mitingi-anons.html,

Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), http://wciom.ru/index.php?id=236&uid= 115438

Информационное агентство России - ТАСС http://tass.ru/politika/1990676
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.1.147
Data publikacji: 2017-01-18 14:04:16
Data złożenia artykułu: 2017-01-18 12:13:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 327
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Роман Савенков

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.