Ustawy dekomunizacyjne na Ukrainie

Adriana Rybak

Streszczenie w języku polskim


W 2015 roku parlament Ukrainy przyjął cztery ustawy dotyczące polityki pamięci narodowej, zwane potocznie ustawami dekomunizacyjnymi. Była to odpowiedź władz na zmiany zachodzące w społeczeństwie po rewolucji Euromajdanu. Ustawy wprowadzają istotne zmiany w polityce historycznej państwa, szczególnie w kontekście pamięci o II wojnie światowej i uczestnikach walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku. Istotne jest wprowadzenie zakazu propagowania symboliki radzieckiej, co stanowi zerwanie z sowiecką narracją i skutkuje koniecznością zmian w nazewnictwie wielu miejscowości i obiektów. Dlatego też implementacja zapisów ustawy może być bardziej czasochłonna i skomplikowana niż zakładano.

Słowa kluczowe


Ukraina, ustawy dekomunizacyjne, dekomunizacja przestrzeni publicznej, polityka historyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akty prawne

Закон України – Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років.

Закон України – Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітт.

Закон України – Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Закон України – Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Monografie i artykuły

Olszański T., Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy, „Punkt Widzenia”, nr 35, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2013.

Riabczuk M., Dwie Ukrainy, Wrocław 2003.

Stryjek T., Ukraina przed końcem historii. Szkice o polityce państwa wobec pamięci, Warszawa 2014.

Źródła internetowe

Baliszewski T., Ukraiński parlament uznał UPA za „bojowników o wolność”. W dniu wizyty Komorowskiego, http://natemat.pl/139171,ukrainski-parlament-uznal-upa-za-bojownikow-o-wolnosc-w-dniu-wizytykomorowskiego

Dorosz S., Як „комуністичні” міста і вулиці втрачають свої назви, http://www.bbc.com/ukrainian/politics/ 2015/11/151030_decommunization_results_sd

Olszański T., Nowe tendencje w ukraińskiej polityce historycznej, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-04/nowe-tendencje-w-ukrainskiej-polityce-historycznej

Olszański T., Ukraina: ambitne ustawy dekomunizacyjne, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-04-15/ukraina-ambitne-ustawy-dekomunizacyjne

Olszański T., Wyboista droga. Trudny proces ukraińskich reform, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-12-03/wyboista-droga-trudny-proces-ukrainskich-reform

Pogorzelski P., Członkowie UPA „bojownikami o wolność”. Kontrowersyjna ustawa na Ukrainie, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1443158,Czlonkowie-UPA-bojownikami-o-wolnosc-Kontrowersyjnaustawa-

na-Ukrainie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy otwiera dostęp do archiwów NKWD i KGB, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1552623,Sluzba-Bezpieczenstwa-Ukrainy-otwiera-dostep-do-archiwow-NKWD-i-KGB

Український Інститут Національної Пам’яті, http://www.memory.gov.ua/

В Україні за півроку змінять назви 3% міст і сіл, http://www.memory.gov.ua/news/v-ukraini-za-pivrokuzminyat-nazvi-3-mist-i-sil
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.2.29
Data publikacji: 2017-06-20 11:55:45
Data złożenia artykułu: 2017-06-19 10:45:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 636
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Adriana Rybak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.