Koncepcja geopolityczna „euroazjatyzmu” jako czynnik wpływu na bezpieczeństwo w Europie Wschodniej

Жанна Панченко

Streszczenie w języku polskim


Autor artykułu analizuje kluczową dla współczesnej rosyjskiej geopolityki koncepcję – „euroazjatyzm”. Geopolityczna koncepcja „euroazjatyzmu”, która narodziła się na początku dwudziestego wieku, położyła podwaliny pod współczesną rosyjską geostrategię i politykę zagraniczną, określając geopolityczną tożsamość Rosji i kierunki jej rozwoju na arenie międzynarodowej. Rosja–Eurazja to unikatowy cywilizacyjny i kulturowy typ różniący się zarówno od Europy jak i od Azji, charakteryzujący się geograficzną jednolitością i niepodzielnością oraz misją jednoczącą cały kontynent. Euroazjatycki los Rosji definiuje jej geopolitykę, geostrategię i politykę zagraniczną, a także wymaga autonomii w swoim geopolitycznym rozwoju i rezygnacji z jakiejkolwiek «europeizacji». Ukraina w koncepcji „euroazjatyzmu”, jak i w bardziej nowoczesnej wersji – „neoeuroazjatyzmu”, nie jest postrzegana jako podmiot geopolityczny. Co więcej, „neoeuroazjatyzm” Dugina nie przewiduje dla Ukrainy statusu niezależnego państwa, a jej powrót na geopolityczną orbitę jest priorytetowym zadaniem geopolityki „euroazjatyzmu”. Badanie i zrozumienie podstawowych postulatów „euroazjatyzmu” pozwala na rozważenie koncepcji z punktu widzenia tożsamości geopolitycznej Ukrainy i możliwych zagrożeń dla regionu Europy Wschodniej. Ponadto, autor porównuje klasyczną koncepcję „euroazjatyzmu” z jego współczesną wersją – „neoeuroazjatyzmem”, i jego praktycznym wykorzystaniem w realnej polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

Słowa kluczowe


geopolityka, euroazjatyzm, neoeuroazjatyzm, Ukraina, Europa Wschodnia, Sawicki, Dugin, Rosja, Putin, bezpieczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Монографии

Василенко И., Геополитика современного мира, Москва 2006.

Дергачев В., Геополитика. Русская геополитическая энциклопедия, Москва 2004.

Дугин А., Основы геополитики, Москва 2000.

Исаев Б., Геополитика, Санкт-Петербург 2006.

Исаев Б., Геополитика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения, Санкт-Петербург 2016.

Королёв К., Классика геополитики ХХ век, Москва 2003.

Леонтьев К., Восток, Россия и Славянство, Москва 1996.

Нартов Н., Геополитика, Москва 1999.

Савицкий П., Географические и геополитические основы евразийства, Основы евразийства, Москва 2002.

Савицкий П., Географический обзор России – Евразии, Континент Евразия, Москва 1997.

Савицкий П., Континент-океан, Континент Евразия, Москва 1997.

Савицкий П., Степь и оседлость, Континент Евразия, Москва 1997.

Статьи

Цымбурский В., Тютчев как геополитик, „Общественные науки и современность”, 1995, № 6.

Интернет источники

Иванов И., Доктрина Путина, Российский совет по международным делам, http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6643#top-content, доступ 11 XI 2016.

Исаев И., Евразийство – идеология государственности, Федеральный образовательный портал ЭСМ, http://ecsocman.hse.ru/data/718/894/1217/005_Isaev.pdf, доступ 11 Х 2016.

Маккиндер Х., Географическая ось истории, Сетевой журнал портала «Полис», http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/M/1995-4-Makkinder-Geografi4eskaja_os_istorii.pdf, доступ 10 XI 2016.

Международный дискуссионный клуб Валдай, http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/zasedanie-kluba-valday-s-uchastiem-vladimira-putina/, доступ 10 ХХ 2016.

Международное «Евразийское Движение», http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1575, доступ 20 Х 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.2.57
Data publikacji: 2017-06-20 11:55:47
Data złożenia artykułu: 2017-06-19 11:53:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1497
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Жанна Панченко

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.