Polityka Rosji na obszarze poradzieckim: historia i współczesność

Мыкола Дорошко

Streszczenie w języku polskim


Autor analizuje przyczyny i skutki nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą. Wśród głównych powodów – chęć przywrócenia geopolitycznych wpływów rosyjskich przywódców w krajach byłego Związku Radzieckiego, poprzez budowanie nowego rodzaju imperium. By to osiągnąć Moskwa wykorzystuje szeroką gamę instrumentów, od nacisków i szantażu ekonomicznego do zbrojnej agresji na terytorium byłego ZSRR. Autor jest przekonany, że aneksja Krymu i niewypowiedziana wojna Rosji z Ukrainą były wynikiem odwetowej polityki rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, którego celem jest odzyskanie pozycji wpływowego mocarstwa światowego. Osiągnięcie tego celu wymaga zapobiegania europeizacji i demokratyzacji byłego Związku Radzieckiego, szczególną rolę odgrywa tu Ukraina. Wyjście spod wpływu Rosji jest możliwe, zdaniem autora, poprzez integrację Ukrainy z UE i NATO.

Słowa kluczowe


rewanżyzm, projekty integracyjne, imperium, Rosja, Majdan, aneksja, agresja, wojna hybrydowa, sankcje

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Монографии

Василенко И., Геополитика современного мира, Москва 2006.

Дергачев В., Геополитика. Русская геополитическая энциклопедия, Москва 2004.

Дугин А., Основы геополитики, Москва 2000.

Исаев Б., Геополитика, Санкт-Петербург 2006.

Исаев Б., Геополитика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения, Санкт-Петербург 2016.

Королёв К., Классика геополитики ХХ век, Москва 2003.

Леонтьев К., Восток, Россия и Славянство, Москва 1996.

Нартов Н., Геополитика, Москва 1999.

Савицкий П., Географические и геополитические основы евразийства, Основы евразийства, Москва 2002.

Савицкий П., Географический обзор России – Евразии, Континент Евразия, Москва 1997.

Савицкий П., Континент-океан, Континент Евразия, Москва 1997.

Савицкий П., Степь и оседлость, Континент Евразия, Москва 1997.

Статьи

Цымбурский В., Тютчев как геополитик, „Общественные науки и современность”, 1995, № 6.

Интернет источники

Иванов И., Доктрина Путина, Российский совет по международным делам, http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6643#top-content, доступ 11 XI 2016.

Исаев И., Евразийство – идеология государственности, Федеральный образовательный портал ЭСМ, http://ecsocman.hse.ru/data/718/894/1217/005_Isaev.pdf, доступ 11 Х 2016.

Маккиндер Х., Географическая ось истории, Сетевой журнал портала «Полис», http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/M/1995-4-Makkinder-Geografi4eskaja_os_istorii.pdf, доступ 10 XI 2016.

Международный дискуссионный клуб Валдай, http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/zasedanie-kluba-valday-s-uchastiem-vladimira-putina/, доступ 10 ХХ 2016.

Международное «Евразийское Движение», http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1575, доступ 20 Х 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.2.75
Data publikacji: 2017-06-20 11:55:48
Data złożenia artykułu: 2017-06-19 12:07:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 850
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Мыкола Дорошко

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.