Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście procesów integracji europejskiej

Jurij Makar

Streszczenie w języku polskim


W uwagach wstępnych autor pokrótce naszkicował tło obecnych stosunków ukraińsko-polskich. Następnie skupił uwagę na prawno-politycznych zasadach formowania polityki zagranicznej Ukrainy od czasu zdobycia przez nią niepodległości, analizując przede wszystkim uchwałę Rady Najwyższej Ukrainy O głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy. Ponadto przestudiował prawno-polityczne podłoże ukraińsko-polskich stosunków międzypaństwowych, wskazując na doniosłą rolę Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Naświetlił również działalność ukraińsko-polskich instytucji międzypaństwowych, powołanych dla pełnienia powstałych zadań. W artykule podkreślono poparcie przez Polskę dążeń eurointegracyjnych Ukrainy. Kluczowym momentem z tego punktu widzenia jest kwestia podpisania umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. W ostatniej części artykułu autor wskazał, iż agresja Rosji skierowana przeciwko Ukrainie spowodowała rewizję umów międzynarodowych i była początkiem gruntownych zmian w świadomości Ukraińców.

Słowa kluczowe


Ukraina, Rosja, Polska, wojna hybrydowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowania i artykuły

Конституція і конституційні акти України. Історія і сучасність, Київ 2001.

Макар Ю., Макар В., Сучасні виклики перед Україною: допомога з боку Польщі у їх подоланні, „Науко-вий війсник Чернівецького університету” 2016, nr 1.

Макар Ю., Євроінтеграційні орієнтири України, „Науковий вісник Чернівецького університету”, вип. 702–703, Чернівці 2014.

Макар Ю., Що заважає українцям збудувати самодостатню державу? Роздуми науковця, „Зовнішні Cправи” 2015, nr 7.

Макар Ю., Що заважає українцям збудувати самодостатню державу? Роздуми науковця, „Зовнішні Cправи” 2015, nr 8.

Огризко В., Сила права чи право сили?, „Зовнішні Cправи” 2014, nr 3.

Сергійчук В., Українське історичне товариство в дослідженні формування й розвитку українського етносу, [w:] На службі Кліо, red. М. Брайчевський i in., Київ–Нью–Йорк–Торонто–Париж–Львів 2000.

Щербак Ю., Територія демократії почала скорочуватись, „Зовнішні Cправи” 2014, nr 7.

Encyclopedia of Ukraine, Vol. 5, Toronto 1993.

Kowal P., Taktyki i strategie państw członkowskich i instytucji unijnych wobec konfliktu na Ukrainie w latach 2011–2014. Uwarunkowania oraz postulaty badawcze, [w:] Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie, red. W. Furman, Rzeszów 2015.

Makar J., Dwudziestolecie relacji ukraińsko-polskich: osiągnięcia, problemy a perspektywy na przyszłość, [w:] Polska, Słowacja, Europa Środkowa ХIX–XXI wieku: Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński i in., Rzeszów 2011.

Makar J., Polska a kwestia powrotu Ukrainy do Europy, [w:] Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie, red. W. Furman, Rzeszów 2015.

Makar J., Poparcie przez Polskę dążeń eurointegracyjnych Ukrainy, „Україна–Європа–Світ” 2011, nr 5, cz. 2.

Makar J., Makar W., Pochodzenie i charakter dzisiejszej niestabilności na Ukrainie, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2015, nr 1 (2).

Makar J., Makar W., Współczesne wyzwania dla Ukrainy a Polska, „Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem” 2015, nr 2.

Ukraine: A bibliographic guide to English-language publications, ed. B. Wynar, Englewood 1990.

Wydawnictwa ciągłe

Dziennik Ustaw RP 1993, nr 15.

„Monitor Polski” 1991, nr 29 i 45.

„Nasze Słowo” 2014, 7 i 28 września.

Źródła internetowe

Польские интеллектуалы: Для помощи Украине необходимы не слова, а действия, http:www.charter97.org/ru /news/2014/10/6/119301, inf. z 1 III 2016.

Премьер-министр Польши высказалaсь за вступление Украины в ЭС, www.dw.com/ru/премьер-министр-польши-высказалась-за-вступление-украины-в- ес/a-17985159, inf. z 1 III 2016.

NYT: Komorowski zaapeluje w ONZ o zmianę zasad głosowań, aby Rosja nie mogła blokować działań organizacji w naszym regionie, http://wyborcza.pl/1,76842,16668122,NYT Komorowski_zaapeluje_w_ONZ_o_zmiane_zasad_glosowan_.html?disableRedirects=true, inf. z 1 III 2016.

Putin pręży muskuły i straszy sąsiadów wizją najazdu, http://wyborcza.pl/1,76842,16667515,Putin_prezy_muskuly_i_straszy_sasiadow_wizja_najazduhtml, inf. z 1 III 2016.

Wilczak J., Dwie strony medalu, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1592747,1,umowa-stowarzyszeniowa-ue- ukraina-ratyfikowana-co-ona-oznacza.read, inf. z 1 III 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.2.169
Data publikacji: 2017-06-20 11:55:55
Data złożenia artykułu: 2017-06-20 11:29:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1042
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jurij Makar

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.