Polityka władz polskich wobec żydowskiego szkolnictwa zawodowego we Lwowie 1919–1939

Roman Romantsov

Streszczenie w języku polskim


Polityka państwa polskiego w okresie międzywojennym wobec szkolnictwa zawodowego zajmowała jedno z ważnych miejsc w polityce oświatowej. Rozwój ekonomiczny wymagał wykwalifikowanych pracowników w różnych gałęziach gospodarstwa. Młodzież żydowska we Lwowie pobierała naukę w prywatnych szkołach zawodowych albo w publicznych wieczorowych szkołach dokształcenia zawodowego, które funkcjonowały przy szkołach powszechnych. Polskie władze popierały rozwój prywatnych szkół zawodowych we Lwowie, które szerzyły wiedzę zawodową wśród młodzieży żydowskiej. Społeczność żydowska Lwowa zakładała takie szkoły z powodu nieprzyjmowania młodzieży żydowskiej do państwowych szkół zawodowych. Magistrat Lwowa wspierał działalność tych placówek, przedzielając dotację z budżetu miasta.


Słowa kluczowe


mniejszość żydowska, szkolnictwo zawodowe, okres międzywojenny, polityka państwa polskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie (Centralnyj Derżawny Istoryczny Archiw

u Lwowi).

Dziennik Ustaw 1926, 1927, 1932.

„Głos Szkoły Zawodowej” 1934, nr 1.

Rocznik jubileuszowy Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród Żydów w Małopolsce „Wuzet” oraz Kalendarz na rok 1937–5697, Lwów 1936.

Szkoły zawodowe w Okręgu Lwowskim: informator, Lwów 1939.

Sprawozdanie Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych dla dziewcząt żydowskich we Lwowie za lata 1915, 1916, 1917 i 1918, Lwów 1919.

Literatura

Miąso J., Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne,

Wrocław 1988.

Garncarska-Kadary B., Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918–1939, Warszawa 2001.

Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok

Strony internetowe

http://www.lvivcenter.org/uk/lia/persons/person/?ci_personid=115

http://www.varshe.org.pl/teksty-zrodlowe/o-miejscach/101-dom-literacki#footnotes_25
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.1.97
Data publikacji: 2018-01-31 10:30:07
Data złożenia artykułu: 2018-01-29 15:01:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 409
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Roman Romantsov

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.