Historia specjalnego obozu szkoleniowego SS Trawniki na podstawie materiałów dokumentów dochodzeniowych NKWD, MGB, KGB

Арон Шнеер

Streszczenie w języku polskim


23 czerwca 1944 roku Lublin i sąsiadujące z nim tereny wschodniej Polski, w tym miasteczko Trawniki, na obrzeżach którego znajdował się obóz szkoleniowy SS, zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną. Jej ofensywa była tak szybka, że w ręce Armii Czerwonej trafiły liczne dokumenty obozowe, których naziści nie zdążyli wywieźć lub zniszczyć. W artykule posłużono się dokumentami dochodzeniowymi NKWD, MGB i KGB.


Słowa kluczowe


II wojna światowa, specjalny obóz szkoleniowy SS Trawniki, Żydzi, więźniowie

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Aрхив Яд Вашем:

TR-18/42(2), TR-18/42(3), TR 18/62(1), TR-18/ 62 (2), TR-18/62(3), TR-18/62(4), TR-18/62(7),

TR-18/62(9), TR-18/62(10), TR-18/62(12), TR-18/62(15), TR-18/62(18), TR 18/62 (20), TR-18/62(22),

TR-18/62(23), TR-18/ 62 (24), TR-18/66(7), TR-18/66 (9), TR-18/66(12), TR.18/66(17), TR.18/68(4),

TR-18/68(9), TR-18/68(I4), TR-18/115, TR-18/199, М-33/1089, M-37/290, JM-23/495, JM/ 23/505.

Архивы:

ДАЛО (Державний Архів Львівської Області) ф. 3, оп. 1.

Архив Президента Российской Федерации, оп. 57, д. 100.

Интервью:

Гетман И.Я., Интервью с автором 26.06.93.

Библиография:

Алдан (Нерянин) А. Г., Кто я? [в:] М. В. Шатов, Материалы и документы освободительного движения народов России.

Герценштейн Р. Э., Война, которую выиграл Гитлер, Смоленск. Русич, 1996.

Гроссман В., Треблинский ад, Москва, Воениздат НКО, 1945.

Жуков Д., Ковтун И., Путевка в смерть. Совершенно секретно, № 26/355 23 июля 2015, http:www.sovsekretno.ru/articles/id/4930.

Зенина Т., Офицер государственной безопасности, „Беларусь сегодня”, 20.12.2006.

Кудряшов С., Травники. История одного предательства, „Родина”, Москва 2007, № 12.

Маринченко А. А., «Внести раздоры между народами...» расовая политика немецких властей в отношении советских военнопленных, 1941 – начало 1942 года, „Новая и новейшая история” № 2, 2014.

Петров М.Н. ,Тайная война на новгородской земле, Великий Новгород, 2005.

Платошкин Н. Н., Обеспечение населения Германии продуктами питания в годы Второй мировой войны, http://history.milportal.ru/2011/09/obespechenie-naseleniya/

Полян П., С кем и когда в ХХ веке Россия обменивалась территориями, [в:] Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселение – миграции, под ред. О. Глезер, П. Поляна. Москва, ОГИ, 2005.

Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил, Москва, «Олма-Пресс», 2001.

Streit Christian, Keine Kameraden. Die Wehrmacnt und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945, Stuttgart, 1978, s. 397.

Черон Ф.Я., Немецкий плен и советское освобождение.

Эстония. Кровавый след нацизма: 1941–1944 годы. Сборник архивных документов, Москва, Издательство «Европа», 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.1.169
Data publikacji: 2018-01-31 10:30:11
Data złożenia artykułu: 2018-01-31 09:27:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 385
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Арон Шнеер

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.