Europa Wschodnia jako epicentrum rywalizacji geopolitycznej

Григорий Перепелица

Streszczenie w języku polskim


Tendencje wielobiegunowości w globalnym systemie stosunków międzynarodowych otworzyły Rosji okazję do odzyskania statusu potęgi światowej i odzyskania kontroli nad Europą Wschodnią, bez której Rosjanie nie wyobrażają sobie przyszłości swojego kraju. Artykuł pokazuje rolę Europy Wschodniej w odrodzonej konfrontacji geopolitycznej między Rosją a Zachodem. Autor opisał plany Rosji, której celem jest zniszczenie istniejącego porządku światowego i przywrócenie dominacji geopolitycznej w Europie. Szczególne niebezpieczeństwo, jak stwierdzono w artykule, taka rewanżystyczna polityka Rosji niesie w stosunku do krajów „Nowej Europy Wschodniej”. Przyłączając „Nową Europę Wschodnią”, Rosja może kontynuować swoją dalszą geopolityczną ofensywę na Europę Środkową oraz narzucić swoją normatywną siłę wobec Europy Zachodniej. Autor ocenił i przygotował prognozę dalszych negatywnych skutków geopolitycznej ofensywy Rosji na Zachód dla bezpieczeństwa europejskiego.


Słowa kluczowe


Europa Wschodnia, geopolityczna ofensywa Rosji, wielobiegunowość, pozycja strategiczna, potęga światowa, równowaga sił, cywilizacja europejska, strefa buforowa

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Монографии:

Бжезінський З., Стратегічне бачення. Америка і криза глобальної влади, Львів: Літопис, 2012, с. 168.

Марков С., Европеизировать институты, сохранив русскую идентичность, [в:] Российское государство: вчера, сегодня, завтра, под ред. И. М. Клямкина, Москва; Новое из-во, 2007, с. 624.

Україна – Росія концептуальні основи гуманітарних відносин, за наук. ред. О.П. Лаповенка, Київ: Стилос, 2001, c. 476.

Статьи:

Мошес А., Россия и новая «промежуточная» Европа, „Pro et Contra”, 2010, июль-октябрь.

Тренин Д., Россия и Новая Восточная Европа, ПОЛИТ.РУ, 22 апреля 2010.

Интернет источники:

Пять ходов Кремля. Чего ждать от Путина, — американский профессор, http://news.eizvestia.com/news_politics/full/523-pyat-hodov-kremlya-chego-zhdat-ot-putinaamerikanskij- professor, access: 24.07.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.2.53
Data publikacji: 2018-07-20 12:05:29
Data złożenia artykułu: 2018-07-20 10:19:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 547
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Григорий Перепелица

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.