Ukraina jako partner strategiczny: trendy polityczne po Rewolucji Godności

Галина Зеленько

Streszczenie w języku polskim


Procesy polityczne zachodzące w Ukrainie od początku roku 2014 charakteryzują się zwiększoną intensywnością i radykalizmem, co jest postrzegane przez partnerów zagranicznych z zaniepokojeniem. Są zupełnie przeciwne punkty widzenia w stosunku do zachodzących w Ukrainie procesów społeczno-politycznych. Jeśli porównamy Ukrainę z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, wyniki reform wydają się nieistotne. Jednakże, jeżeli porównamy dzisiejszą Ukrainę z Ukrainą sprzed pięciu laty, głębokość zmian jest oczywista. Chodzi przede wszystkim o zmiany instytucjonalne systemu formowania decyzji politycznych. Powrót ku parlamentarnej formie zarządzania państwowego oraz poszerzeniu uprawnień personalnych dla parlamentu pozwoliły na wprowadzenie procesów konkurencji politycznej. Decentralizacja finansów wzmocniła pozycję samorządu terytorialnego. Reforma służby cywilnej pozwoliła zoptymalizować system administracji publicznej oraz rozgraniczyć strefy odpowiedzialności władz lokalnych. Lustracja i tworzenie organów antykorupcyjnych pozwoliły na poprawę działania władz państwowych. Jednocześnie głównym problemem Ukrainy pozostaje monopolizacja gospodarki i polityki przez grupy finansowo-przemysłowe. Zmniejszenie ich wpływów i roli w procesach społeczno-politycznych jest warunkiem wyjścia Ukrainy ze stanu hybrydowego. Po Rewolucji Godności te wpływy znacznie się zmniejszyły na skutek deregulacji gospodarki oraz zmian przeprowadzonych w systemie zasad formowania władz publicznych. Jednakże do końca jeszcze nie udało się zwalczyć wciąż istniejących wpływów instytucji nieformalnych. Głównym powodem jest zachowanie mieszanego systemu wyborczego, który został stworzony jako instrument służący odtwarzaniu interesów rządzących grup finansowo-przemysłowych. Właśnie z tego powodu efekt przeprowadzanych reform jest mniejszy.


Słowa kluczowe


instytucje polityczne, konkurencja polityczna, system administracji publicznej, system inkorporacji klasy politycznej, egzogenne czynniki demokratyzacji

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Freedom in the world 2017: democratic breakthroughs in the balance. URL: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2017

Freedom in the world: Ukraine 2006-2017. URL: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine

Гельман В., Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских преобразований: Препринт М-55/17. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017, с. 38.

Гельман В.Я «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России: Препринт М-13/10. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010, с. 28.

До 26-річниці Незалежності України: тенденції змін громадської думки, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: http://dif.org.ua/article/do-26-richnitsi-nezalezhnostiukraini-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади». URL: http://lustration.minjust.gov.ua/register

Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21.02.2014 р. № 742-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-18

Закон України «Про державну службу». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Закон України «Про очищення влади». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17

Звіт національної Ради Реформ, 2017, URL: http://reforms.in.ua/ua/novyna/zvit-nacionalnoyi-rady-reform-ukrayina-zrobyla-bilshyy-progres-u-realizaciyi-reform-za

Інституційні зміни політичної системи України: оцінка стану, тенденції розвитку. Наукова доповідь, за ред. проф. Г. І. Зеленько. Київ: ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України, 2014, с. 164.

Національна рада реформ. Реформа децентралізації. URL: http://reforms.in.ua/ua/novyna/obyednannya-gromad-tryvaye-shche-71-otg-gotova-provesty-pershi-vybory-cogo-roku

Розов Н. С., Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы демократизации, „Полис. Политические исследования”, 2016, № 1, с. 139–140.

Соціологічний монітор.

Статус Закону «Про добровільне об’єднання громадян». URL: http://reforms.in.ua/ua
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.2.103
Data publikacji: 2018-07-20 12:05:33
Data złożenia artykułu: 2018-07-20 11:18:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 646
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Галина Зеленько

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.