Wzrost populizmu w Europie Środkowej i Wschodniej: analiza czynników społeczno-ekonomicznych

Oleksandr Kashynskyi

Streszczenie w języku polskim


Podstawową przyczyną rozwoju populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są сzynniki społeczno-ekonomiczne. W krajach takich, jak Ukraina i Polska, mieszkańcy, przyzwyczajeni do protekcjonizmu państwowego, są szczególnie podatni na populizm. W przypadku Polski obniżenie świadczeń socjalnych powoduje wzrost pupulizmu, podczas gdy na Ukrainie przeciwnie – to zwiększenie świadczeń socjalnych prowadzi do wzrostu pupulizmu. W Rumunii taki wpływ czynników społeczno-ekonomicznych zmniejszył się dzięki przeprowadzonym reformom ekonomicznym oraz rozwojowi gospodarki. Nie oznacza to, że w Rumunii jest wyższy poziom rozwoju gospodarczego niż w Polsce lub na Ukrainie, lecz jedynie to, że kluczową rolę w powstaniu populizmu odegrały tam czynniki polityczne. Czynniki społeczno-ekonomiczne są zatem podstawą do powstania populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Co więcej – niezależnie od ekonomicznego czy politycznego stopnia rozwoju kraju, gdyż ludność w takich krajach, jak Ukraina i Polska, kieruje się kwestią protekcjonizmu państwowego w kwestii świadczeń społecznych. Dla Rumunii wpływ wskaźników społeczno-ekonomicznych na wzrost populizmu zmalał po przeprowadzeniu reform ekonomicznych, co doprowadziło do rozwoju gospodarki. Dowolne przemiany społeczno-ekonomiczne we wszystkich krajach będą wpływały na późniejsze istnienie oczekiwań populistycznych ludności, co prowadzi do wzrostu populizmu, nawet jeśli czynnikami pierwszymi populizmu będą czynniki polityczne.


Słowa kluczowe


populizm, Europa Środkowo-Wschodnia, partie populistyczne, protekcjonizm państwowy, ekonomika populizmu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Monografie i artykuły

Acemoglu D., Sonin K., Egorov G., A political theory of populism, Cambridge 2011.

Canovan M., Populism, New York 1981.

Dornbusch R., Edwards S., The Macroeconomics of Populism, Chicago 1991.

Ionescu G., Populism: Its Meanings and National Characteristics, London 1969.

Mudde C., The populist radical right: a pathological normalcy, Malmo: Malmo Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER) Malmo University, Malmo 2008.

Źródła internetowe

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat

Mény Y., http://www.palgrave.com/page/detail/democracies-and-the-populist-challenge-yves-meny/?isb=9780333970041

The World Bank, http://www.worldbank.org

Tranding economics, https://tradingeconomics.com

Газета «Дзеркало тижня», http://dt.ua

Журнал Тиждень, http://tyzhden.ua

Рахункова палата України, http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.2.137
Data publikacji: 2018-07-20 12:05:36
Data złożenia artykułu: 2018-07-20 11:33:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 938
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Oleksandr Kashynskyi

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.