Specyfika funkcjonowania mediów w Armenii

Serhiy Danylenko, Maryna Grynchuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano analizy środków masowego przekazu w Armenii, przedstawiono akty prawne („O upowszechnianiu informacji masowych”, „O telewizji i radiu”, „Konstytucja Republiki Armenii”) i specyfikę funkcjonowania mediów. W szczególności zbadano media drukowane, media internetowe, radio i telewizję. Dokonano również przeglądu sposobu, w jaki organizacje międzynarodowe (Freedom House, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Reporterzy bez Granic) postrzegają poziom wolności mediów w Armenii, analizując oficjalne raporty, oceny i statystyki. Badanie wykazało istnienie częstych naruszeń aktów prawnych, zgodnie z którymi cenzura i utrudnianie pracy dziennikarzom są zakazane. Oficjalne raporty organizacji międzynarodowych zawierają informacje na temat ograniczenia wolności słowa dziennikarzy i pracowników mediów, nielegalnego przetrzymywania, bicia, utrudniania działalności zawodowej, niszczenia sprzętu technicznego i innych. Istnieje również pewna rosyjska ingerencja w przestrzeń informacyjną Armenii przy pomocy metod miękkiej siły. Stwierdzono, że istnieje potrzeba ścisłego przestrzegania istniejącego prawodawstwa i opracowania trategii przeciwdziałania naciskom na madia.


Słowa kluczowe


Armenia, media, radio, telewizja, Internet, cenzura

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Internet sources

World Press Freedom Index, Reporters without borders – https://rsf.org/en/

Armenia 2013 Media Public Opinion and Preference Survey, http://www.crrc.am/

Armenia-Media landscape, http://www.journalismnetwork.eu/

Armradio – http://www.armradio.info/rus/

European Journalism Center – Armenia – http://ejc.net/media_landscapes/

Freedom of the Press-Armenia – https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/armenia

Internet live stats, Armenia Internet users – http://www.internetlivestats.com/internet-users/armenia/

Mapping Digital media: Armenia – http://www.osf.am/

OSCE HDIM Report – http://www.osce.org/

Russia’s Policy in Armenia and its Impact Tools – http://www.lragir.am/

Top 25 Most Popular Best Armenia News Websites-http://www.listolists.com/popular-armenia-news-websites/

Годовой отчет Национальной Комиссии по телевидению и радио -http://www.tvradio.am/ru/library/Закон РА О массовой информации-http://www.parliament.am/

Закон РА О телевидении и радио – http://www.parliament.am/

Конвенция о защите прав человека и основных свобод- http://www.irs.in.ua/

Конституция РА с изменениями – http://parliament.am/law_docs5/06122015.pdf

Обзор законодательства Республики Армения: Средства массовой информации (СМИ) – https://digital.report/zakonodatelstvo-armenii-smi/

От традиционных к сетевым СМИ: Передовая практика и перспективы – http://www.osce.org/ru/

Регламент Национальной Комиссии по телевидению и радио – http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1630〈=rus

Советник министра связи, транспорта и ИТ Армении: Интернетом не надо жестко управлять – http://qwerty.kg/sovetnik-ministra-svyazi-transporta-i-it-armenii-internetom-ne-nado-zhestko-upravlyat/
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.1.79
Data publikacji: 2019-02-21 08:26:28
Data złożenia artykułu: 2019-02-20 14:15:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Serhiy Danylenko, Maryna Grynchuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.