System medialny Republiki Mołdawii

Robert Rajczyk

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano główne problemy mołdawskiego systemu medialnego, które mają związek przede wszystkim z poziomem rozwoju systemu politycznego. Trudno uznać go za stabilny, zwłaszcza w kontekście problemów dotyczących wyboru prezydenta lub też zakwestionowania przez Sąd Konstytucyjny metody elekcji głowy państwa. Innym problemem jest silne upolitycznienie instytucji publicznych, które pozwala wykorzystywać je w walce politycznej. Postępujący proces oligarchizacji gospodarki ma swoje odzwierciedlenie także na rynku medialnym. Dominujący w mołdawskiej gospodarce biznesmeni są natomiast powiązani z konkretnymi grupami politycznymi. Sympatie owe przejawiają się przede wszystkim w selektywności w doborze emitowanych i prezentowanych treści programowych oraz faworyzowaniu określonych opcji politycznych rywalizujących na mołdawskiej scenie politycznej. Przyszłość mołdawskiego systemu medialnego jest ściśle związana z rozwojem mołdawskiej demokracji, która wydaje się być permanentnie w stanie transformacji, a nie konsolidacji systemowej. Zdominowanie mediów przez grupy polityczno-biznesowe prowadzi zaś do zaniku kontrolnej funkcji środków masowego przekazu i wtłoczenia ich w pojedynki na narracje propagandowe.


Słowa kluczowe


system medialny Mołdawii, media, środki masowego przekazu

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Normative acts

Constituţia 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al R.Moldova no.1 din 12.08.1994.

Lege Codul penal al Republicii Moldova nr. 985–XV din 18.04.2002 Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72–74/195 din 14.04.2009 Monitorul Oficial al R.Moldova no.128–129/1012 din 13.09.2002.

Lege Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260–XVI din 27.07.2006 Monitorul Oficial no.131–133/679 din 18.08.2006.

Lege cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010 Monitorul Oficial no.117–118/355 din 09.07.2010.

Monographs and article

Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Warszawa 2016.

Całus K., Mołdawia: Sąd Konstytucyjny zmienia tryb wyboru prezydenta, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-03-09/moldawia-sad-konstytucyjny-zmienia-tryb-wyboru-prezydenta, 09.03.2016.

Media landscapes of Eastern Partnership countries, Yerevan Press Club, Yerevan 2011

Media sustainability index 2016, IREX, Waszyngton, 2016.

Oazu Nantoi, Vasile Cantarji, Igor Botan, Anatol Gremalschi, Mihail Sirkeli, Moldova between East and West: views from Gagauzia and Taraclia, Chisinau 2002.

Olchowik R., W 2016 r. startuje NTV Mołdawia, http://satkurier.pl/news/122954/w-2016r-startuje-ntv-moldawia.html.

Oniszczuk Z., Gierula M., Mało znane systemy medialne, Sosnowiec 2007.

Press Freedom Report, Independent Journalism Center, Chisinau 2015.

Puju A., Media masowe w przestrzeni społeczno-politycznej współczesnej Mołdowy [in:] Mało znane systemy medialne, Sosnowiec 2007.

Rajczyk R., System konstytucyjny Mołdawii, Warszawa 2012.

Raport privind activitatea CCC in anul 2015, http://www.cca.md/files/RAPORT%20CCA%202015.pdf

Sirkeli M., The ATU Gagauzia informational space and its influence on the moods of the public in the region, [in:] Oazu Nantoi, Vasile Cantarji, Igor Botan, Anatol Gremalschi, Mihail Sirkeli, Moldova between East and West: views from Gagauzia and Taraclia, Chisinau 2002

Zdaniuk B., Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, Warszawa 2016.

Обзор телевизионной аудитории за декабрь 2016 года, TV MR MLD December 2016.

Internet sources

http://media-azi.md/

http://www.statistica.md

http://www.internetlivestats.com/internet-users/moldova/

http://www.cca.md

http://www.agb.md

http://www.top20.md/stiri-massmedia

http://www.aapm.md/rom.htm

http://www.newsmoldova.md/

https://novostipmr.com/en

http://r-novosti.idknet.com/

http://tiraspol.tripod.com/

http://vestipmr.info

https://www.rise.md

http://bendery-ga.org

http://www.ipp.md
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.1.121
Data publikacji: 2019-02-21 08:26:31
Data złożenia artykułu: 2019-02-21 08:03:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 839
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Robert Rajczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.