Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy – instytucjonalne wsparcie Rady Europy

Kinga Machowicz

Streszczenie w języku polskim


Rada Europy od dawna zajmuje się różnymi aspektami społecznej odpowiedzialności biznesu, ale stosunkowo niedawno rozpoczęła udzielać wsparcia tej koncepcji w sposób bardziej systemowy. Tworzenie instrumentów prawnych musi uwzględniać przy tym specyfikę działania Rada Europy jako organizacji regionalnej oraz rosnącą na arenie międzynarodowej rolę aktorów innych niż państwa.


Słowa kluczowe


społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka oparta na wiedzy, Rada Europy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antczak A., Państwo i aktorzy niepaństwowi, „Rzeczpospolita” 03.09.2017 [on line], https://www.rp.pl/Opinie/309039945-Panstwo-i-aktorzy-niepanstwowi.html, accessed: 20 March 2019

Capello R., Knowledge, Innovation, and Regional Performance: Toward Smart Innovation Policies Introductory Remarks to the Special Issue, ‘’Growth and Change’’, 2013, Vol. 44, No. 2, https://doi.org/10.1111/grow.12006

Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, “Academy of Management Review”, 1979, Vol. 4, No. 4, https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296

Mazur-Wierzbicka E., Przedsiębiorczość a społeczna odpowiedzialność biznesu, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, vol. XVIII, no. 12, Part I

Mullerat R., Corporate Social Responsibility: A European Perspective, “The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series” 2013 (13), No. 6

Thorsen S.S., Andreasen S., Remodeling Responsible Supply Chain Management: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Supply Chain Relationships, [in:] The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and implementation, (ed.) R. Mares, 2011, Lund

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Geneva, 21 March 2011 (U.N. Doc. A/HRC/17/31)

Resolution 1757(2010) Final version, the text adopted by the Parliamentary Assembly on 6 October 2010

Recommendation 1936(2010) Final version, the text adopted by the Parliamentary Assembly on 6 October 2010

Draft Preliminary Study on Corporate Social Responsibility in the Field of Human Rights: Existing Standards and Outstanding Issues, adopted at the 85th session of the CDDH-BU, Paris, 7-8 June 2012 (CDDH(2012)012).

Feasibility study on corporate social responsibility in the field of human rights, adopted at the 76th meeting of the CDDH, Strasbourg, 27-30 November 2012 (CM(2012)164 add)

Declaration of the Committee of Ministers on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the text adopted by the Committee of Ministers on 16 April 2014

Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to Member States on Human Rights and Business, the text adopted by the Parliamentary Assembly on 2 March 2016

Annex to the Recommendation of the Committee of Ministers CM/Rec(2016)3
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.99-107
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:17
Data złożenia artykułu: 2019-03-29 17:36:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 212
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Kinga Machowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.