Transformacja kultury wyborczej na Ukrainie: od praktyk autorytarnych do modelu demokratycznego

Jurij Makar, Natalia Rotar

Streszczenie w języku polskim


Autorzy przeprowadzają analizę transformacji kultury wyborczej na Ukrainie od praktyk autorytarnych do modelu demokratycznego. Korzystanie z reguł metodologicznych współczesnej nauki politycznej, ukształtowanych w angielsko-amerykańskim dyskursie politologicznym, umożliwiły uzasadnienie tego, że zmiany w kulturze wyborczej Ukrainy w kierunku demokratyzacji stały się możliwe w latach 2014–2018. W tym procesie istotną rolę pełniły również czynniki o charakterze cywilizacyjnym. Europejskie stałe cywilizacyjne w postaci tradycji historycznych, wartości kulturowe oraz cechy mentalności mają istotny wpływ na preferencje elektoralne wyborców. Właśnie one kształtują wybór określonego rodzaju narodowego lidera politycznego, który współcześnie ostatecznie uzyskał cechy polityka europejskiego. Jednocześnie pewne archetypy świadomości politycznej Ukraińców – etatyzm, kolektywizm, radykalizm polityczny, uwidoczniają się w ich kulturze wyborczej w postaci orientacji na partię władzy, które z pewnym stopniu hamują ostatecznie zadomowienie się modelu demokratycznego kultury wyborczej na Ukrainie.


Słowa kluczowe


kultura wyborcza, proces wyborczy, udział w wyborach, Ukraina, wybory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Electoral Cultures: American Democracy and Choice (Publikationen Der Bayerischen Amerika-akademie / Publications of the Bavarian American Academy), ed. by G. Banita, S. Pöhlmann. Universitätsverlag winter Heidelberg, 2015, vol. 16, p. 416.

Heath A., Perspectives of Electoral Behavior, “The Oxford Handbook of Political Behavior”, ed. R. Dalton, H.-D. Kliengemann, Oxford, N.Y., Oxford University Press, 2007, p. 611–615.

Jackman R.W., Miller R.A., The Poverty of Political Culture, “American Journal of Political Science” 1996, vol. 40, № 3, August, p. 697–716. DOI: https://doi.org/10.2307/2111790.

Oxford Handbooks, http://www.oxfordhandbooks.com, L. M. Bartels, “The Study of Electoral Behavior”, [in:] Oxford Handbook on American Elections and Political Behavior, ed. Jan Leighly.

Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign, ed. B.R. Berelson, F. Lazarsfeld, W.N.

McPhee, Chicago, The University of Chicago Press, 1954, p. 395.

Байхельт Т., Павленко Р., Президентські вибори і конституційна реформа, [in:] Президентські вибори та Помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні, За ред. Г. Курта, К., Заповіт, 2005, c. 49–85.

Бекешкіна І.Е., Партії і партійне будівництво у соціологічному вимірі, [in:] Українське суспільство: десять років незалежності (Соціологічний моніторинг науковців), ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги, К., Ін-т соціології НАНУ, 2001, c. 201–205.

Галата Я., Хто сильніше “засмаг”, “Демократична Україна” 2003, 29 серпня, c. 2.

Глебова И.И., Беспартийная власть и её партийная организация, [in:] Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004, М., РОССПЭН, 2004, c. 213–229.

Грінчак Т., Деякі аспекти проведення форумів демократичних сил під егідою блоку В.Ющенка “Наша Україна”, “Україна: Події. Факти. Коментарі” 2003, № 20, с. 25–31.

Жданов І., Вибори-2002: соло для адміністративного ресурсу?, “Дзеркало Тижня” 2001, 22 грудня, c. 4.

Інформаційний портал депутатів, http://old.lvivrada.gov.ua, Програма партії Народний Союз «Наша Україна», доступ: 25.10.2018.

Литвин В.М., Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.), К., Наукова думка, 2001, c. 560.

Ліга. Новости, http://news.liga.net, В «Нашей Украине» оправдывают избрание Ющенко главой партии, доступ: 25.10.2018.

Мищак І., Організаційна розбудова партії НСНУ та заходи щодо підготовки до парламентських виборів, “Україна: Факти. Події. Коментарі” 2005, № 10, c. 39–48.

Опозиція в Україні (Аналітична доповідь Центру Разумкова, “Національна Безпека і Оборона” 2002, № 7, c. 2–41.

Паніна Н.В., Українське суспільство 1994–2005: соціологічний моніторинг, К., ТОВ „Видавництво Софія” 2005, c. 160.

Ротар Н., Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: Монографія, Чернівці, Рута 2007, c. 472.

Україна у нас одна!: Передвиборна програма Блоку «Наша Україна», “Голос України” 2006, № 35, 23 лютого, c. 4.

Україна, 2004 рік: перебіг президентської виборчої кампанії очима громадян, “Національна Безпека і Оборона” 2004, № 10, c. 2–20.

УНІАН, https://www.unian.ua, Ющенко переконаний, що у партії Наша Україна є майбутнє, доступ: 25.02.2017.

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», http://dif.org.ua, Вибори–2014: сподівання громадян, рейтинги кандидатів, мотивація вибору, доступ: 24.02.2017.

Центральна виборча комісія України, http://www.cvk.gov.ua, Передвиборча програма Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» «Для людей – а не для політиків!», доступ: 25.10.2018.

Центральна виборча комісія України, http://www.cvk.gov.ua, Позачергові вибори Президента України 25.05.2014. Результати голосування по Україні, доступ: 24.02.2017

Якименко Ю., Литвиненко А., Жданов И., Кто и за что, с кем и против кого? Партии Украины за год до виборов, “Зеркало Недели” 2005, 2 апреля.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.2.117
Data publikacji: 2019-06-27 07:23:37
Data złożenia artykułu: 2019-06-26 12:28:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 733
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jurij Makar, Natalia Rotar

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.