Aktualne trendy w sferze komunikacji bezpieczeństwa

Сергей Даниленко, Юлия Нестеряк, Марина Гринчук

Streszczenie w języku polskim


Autorzy uzasadniają twierdzenie, że współczesna przestrzeń informacyjna powinna wyróżniać bezpieczeństwo komunikatywne i bezpieczeństwo informacyjne. Te dwa typy wyróżniają się dominacją czynnika ludzkiego, jeśli mówimy o bezpieczeństwie komunikatywnym. Komponent techniczny dystrybucji, przechowania i ochrony informacji ma znaczenie drugorzędne. Niemniej jednak staje się to istotne, gdy mówimy o bezpieczeństwie informacyjnym, które ma tendencję do zamkniętej przestrzeni. Bardziej niebezpieczny dla osoby, społeczeństwa i państwa, zdaniem autorów, jest problem, gdy niszczący wpływ komunikacyjny zmusza osobę (użytkownika) do podjęcia aktywnych działań, niebezpiecznych zarówno dla niego samego, jak i dla innych. Jako pierwszy doktrynalny trend w dziedzinie bezpieczeństwa komunikacyjnego autorzy podają nieuniknioną dalszą separację opartą na ludzkiej naturze, jej fizjologicznych, psychologicznych i intelektualnych cechach, bezpieczeństwo komunikacyjne i bezpieczeństwo informacyjne (z dominującym bezpieczeństwem cybernetycznym). Drugi kierunek, który ich zdaniem będzie aktywnie dyskutowany i który będą stosować państwa, społeczeństwa i jednostki, to problem zwiększenia dezinformacji (disinformation), zastępujący łagodniejsze zagrożenie bezpieczeństwa komunikacyjnego – post-prawdy (post-truth). Trzecią tendencją w dziedzinie bezpieczeństwa komunikacyjnego jest niemożność przezwyciężenia lub całkowitego zneutralizowania negatywnych skutków działania celowej dezinformacji produkowanej instytucjonalnie. Nawet przy obecnym rozwoju mediów neutralizacja może być tylko częściowa. Dlatego też najmniejsze konsekwencje oddziaływania niszczącej informacji, skutecznego bezpieczeństwa komunikacji będą tam, gdzie „zdrowie informacyjne” osoby, społeczeństwa i państwa będzie maksymalnie zapewnione przez ich wspólne wysiłki.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo komunikacyjne, bezpieczeństwo informacyjne, cyberbezpieczeństwo, dezinformacja, treść emocjonalna, społeczeństwo konwergentne, kognitywizm, narracja

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Apple Reports Third Quarter Results, Sec.gov, 2018, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000032019318000098/a8-kexhibit991q320186302018.htm [accessed 1 September 2018].

Boffey D., Britain’s Top EC Commissioner Lays Out Plan To Tackle ‚Disinformation’, “The Guardian”, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/britains-top-eu-commissioner-lays-out-proposal-to-tackle-disinformation [accessed 2 September 2018].

Breithaupt FM Kolmar, Akademiker: Wo Experten Zögern, ZEIT Campus, 2018, https://www.zeitde/2018/28/akademiker-wissenschaftler-intellektuelle-prestige-autoritaet [accessed 1 September 2018].

Digital Single Market TACKLING THE SPREADING OF DISINFORMATION ONLINE, European Commission,2018, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51605 [accessed 1 September

.

Fake News, “Digital Single Market”, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news [accessed 2 September 2018].

Fake News: Washington Post Clone Emerges In China, “Financial Times”, Ft.com, 2018, https://www.ft.com/content/fc4cf168-a2a3-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2 [accessed 1 September 2018].

Glavred.Info провел глобальный редизайн сайта, MMR, 2018, http://mmr.ua/show/glavredinfo_provel_globalynyy_redizayn_sayta#1665853227.1535877535 [accessed 2 September 2018].

How To Survive In The Fake-Information Age, “Computer World”, 2017, https://www.computerworld.com/article/3229925/internet/how-to-survive-in-the-fake-information-age.html [accessed 1 September 2018].

JRC Digital Economy Working Paper, 2018-02, Europeam Commission, 2018, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf [accessed 1 September 2018].

Kardaras N., It’S ‘Digital Heroin’: How Screens Turn Kids Into Psychotic Junkies, NY Post, 2018, https://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-turn-kids-into-psychotic-junkies/ [accessed 1 September 2018].

Libraries – core services, Coventry City Council, http://www.coventry.gov.uk/ffn [accessed 2 September 2018].

Local Government Association, https://www.local.gov.uk/about/news/councils-warn-residents-aboutfake-news-and-misinformation [accessed 2 September 2018].

Roeder O., Why We’Re Sharing 3 Million Russian Troll Tweets, FiveThirtyEight, 2018, https://fivethirtyeight.com/features/why-were-sharing-3-million-russian-troll-tweets/ [accessed 2 September 2018].

Scrolling news: The changing face of online news consumption A report for Ofcom, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/115915/Scrolling-News.pdf?utm_campaign=-ti-obma nul-svoego-redakt&utm_source=sendpulse&utm_medium= email&spush=c19kYW55bGVua29AdWtyLm5ldA[accessed 2 September 2018].

Synopsis Report Of The Public Consultation On Fake News And Online Disinformation, European Commission, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation [accessed 1 September 2018].

Війна i ЗМІ: про систему координат, detector.media, 2018, https://detector.media/infospace/article/140198/2018-08-16-viina-i-zmi-pro-sistemu-koordinat [accessed 2 September 2018].

Георгий Почепцов: Коммуникативная безопасность в противовес безопасности информационной, „Хвиля”, 2018, http://hvylya.net/analytics/society/georgiy-pocheptsov-kommunikativnaya-bezopasnost-v-protivoves-bezopasnosti-informatsionnoy.html [accessed 1 September 2018].

Почепцов Г., Усиление борьбы с дезинформацией, Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/326096950_Usilenie_borby_s_dezinformaciej [accessed 2 September 2018].

Даниленко С., Громадянський вимір комунікативної революції: модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж, Київ: ІМВ, 2010, с.310.

Конференція ОБСЄ: Дезінформація руйнує плюралізм ізсередини, detector media, 2018, https://detector.media/infospace/article/138943/2018-06-29-konferentsiya-obse-dezinformatsiya-ruinue-plyuralizm-izseredini/ [accessed 1 September 2018].

Может заставить ночью пойти на кладбище или приставить нож к горлу: чем опасна Момо, „Факты”, 2018, http://fakty.ua/277967-mozhet-zastavit-nochyu-pojti-na-kladbicshe-ili-pristavit-nozh-k-gorluchem-opasna-momo [accessed 1 September 2018].

Ожеван М., Дубов Д., Homo Ex Machina, [в:] Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства: Монографія, Київ: НІСД, 2017, с.6.

Почему «Синий кит» убивает детей, „Politeka”, 2018, https://politeka.net/news/410917-pochemu-sinijkit-ubivaet-detej/ [accessed 1 September 2018].

У Twitter та Youtube запустили фейкову інформаційну кампанію «Не вір кожному твіту», Media Sapiens, 2018 http://ms.detector.media/ethics/manipulation/u_twitter_ta_youtube_zapustili_feykovu_informatsiynu_ kampaniyu_ne_vir_kozhnomu_tvitu/ [accessed 2 September 2018].

Указ Президента України №47/2017. Офіційне Інтернет-Представництво Президента України, 2018, https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 [accessed 2 September 2018].

Франція гаджети у школах заборонила. А Україна? Ukrinform.ua, 2018, https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2509517-francia-gadzeti-u-skolah-zaboronila-a-ukraina.html?utm_source=messenger&utm_medium=0108 [accessed 1 September 2018].

Юваль, Ной Гарарі, Що 2050-й рік готує людству, ZBRUC, https://zbruc.eu/node/82383 [accessed 2 September 2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.2.171
Data publikacji: 2019-06-27 07:23:41
Data złożenia artykułu: 2019-06-26 13:29:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 841
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Сергей Даниленко, Юлия Нестеряк, Марина Гринчук

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.