Stosunki polsko-ukraińskie w polityce (dez)informacyjnej Federacji Rosyjskiej

Jakub Olchowski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie roli polityki informacyjnej Rosji w odniesieniu do stosunków polsko-ukraińskich. Działania w sferze informacyjnej są obecnie jednym z najważniejszych instrumentów rosyjskich wpływów, wykorzystywanych (zgodnie z zasadą „dziel i rządź”) w realizacji strategii, zmierzającej do odbudowania przez Rosję pozycji mocarstwa. W kontekście stosunków polsko-ukraińskich celem tych działań jest pogłębianie animozji między Polakami a Ukraińcami, a w szerszej perspektywie zatrzymanie Ukrainy w rosyjskiej „strefie wpływów” i umacnianie nastrojów prorosyjskich.


Słowa kluczowe


Rosja, Polska, Ukraina, polityka informacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.

Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, „Punkt Widzenia OSW” 2014, nr 42.

Giles K., Handbook of Russian information warfare, Rome 2016.

https://apostrophe.ua/article/society/culture/2017-04-18/oksana-zabujko-segodnya-ne-nujno-bombit-goroda-dostatochno-razbombit-mozgi/11737

Jaroszewicz M., Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu, Warszawa 2018.

Paniuszkin W., Zygar M., Gazprom. Rosyjska broń, Warszawa 2008.

Pariser E., The Filter Bubble: What The Internet is Hiding from You, London 2012.

Popowycz O., Rosyjska wojna informacyjna a relacje polsko-ukraińskie, https://capd.pl/pl/komentarze-/184-komentarz-rosyjska-wojna-informacyjna-a-relacje-polsko-ukrainskie

Raport Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji Rosyjska wojna informacyjna przeciwko Polsce, https://capd.pl/pl/raporty/198-rosyjska-wojna-dezinformacyjna-przeciwko-polsce

Smagliy K., Hybrid Analytica: Pro-Kremlin Expert Propaganda in Moscow, Europe and the US, Institute of Modern Russia Research Paper, October 2018, New York.

Sykulski L., Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, „Przegląd Geopolityczny” 2015, t. 11.

Włodkowska-Bagan A., Kultura strategiczna Rosji, „Sprawy Międzynarodowe” 2017, nr 3, s. 36–47.

Włodkowska-Bagan A., Polityka Rosji na obszarze poradzieckim, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. 14, nr 3, s. 66–68.

Żurawski vel Grajewski P., Specyfika relacji polsko-ukraińskich po 2015 r., „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 61–71.

Магда Є., Гібридна війна. Вижити і перемогти, Харків 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.2.189
Data publikacji: 2019-06-27 07:23:43
Data złożenia artykułu: 2019-06-27 07:09:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 929
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jakub Olchowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.