Proaktywne strategie PR militarnej dyplomacji publicznej USA w Polsce

Dorota Kokowicz

Streszczenie w języku polskim


Dyplomacja publiczna jest jednym z podstawowych elementów budowania marki narodowej.  Budowanie wizerunku, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym, jest jednak procesem złożonym, wymagającym odpowiedniego planowania i co za tym idzie - zastosowania odpowiednich strategii public relations.

Rok 2017 r. był dla polsko-amerykańskich stosunków militarnych przełomowy z uwagi na fakt, iż wtedy w Polski zaczęły stacjonować odziały sojusznicze NATO (w tym amerykańskie). Mimo akceptacji społecznej dla obecności militarnej USA w Polsce, fakt ten stanowił wyzwanie dla amerykańskiej wojskowej dyplomacji publicznej, przed którą stanęło zadanie podtrzymania pozytywnych relacji ze społeczeństwem kraju przyjmującego.

W niniejszej pracy autorka wskazuje, które strategie PR wykorzystywane były przez amerykańską dyplomację wojskową w Polsce w okresie od 14 stycznia 2017 r. do 13 czerwca 2018 r.  oraz podaje przykłady działań podejmowanych w trakcie trwania kadencji ambasadora Paula Jonesa, mających na celu podtrzymanie polsko-amerykańskiego dialogu i zrozumienia.


Słowa kluczowe


US military public diplomacy in Poland; POlish-American relations; public diplomacy; PR strategies in US diplomacy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Literatura:

Gregory A., Planning and Managing. Public Relations Campaigns. A Strategic Approach, Kogan Page, New Dehli 2010;

Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;

Korzeniowski R., Rola i miejsce dyplomacji wojskowej w międzynarodowych stosunkach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (w:), R. Korzeniowski, P. Schmidt, red., Bezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, http://www.uwm.edu.pl/inp/docs/bezpieczenstwo_w_wymiarze_soft_power_i_hard_power.pdf;

Ociepka B., Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania (w): B. Ociepka (red.) Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008;

Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2002;

Ryniejska-Kiełdanowicz M., Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007;

Smith R.D., Strategic Planning for Public Relations, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS, New Jersey 2005;

Wofson E., Dyplomacja publiczna z amerykańskiej perspektywy (w:) B. Ociepka (red.) Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008;

Artykuły

Pajtinka E., Military diplomacy and its present functions, “Security Dimensions: International and National Studies”, no. 20:2016, file:///C:/Users/HP/Downloads/Military_Diplomacy_and_Its_Present_Funct.pdf;

Informacje ze strony Ambasady USA w Polsce

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Ambasada USA przekazała książki w języku angielskim szkole w Redzikowie, 14.06.2017, https://pl.usembassy.gov/pl/ksiazki_redzikowo/;

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Ambasada USA w Polsce przekazała książki do Trąbek Wielkich, 07.03.2017, https://pl.usembassy.gov/pl/trabki-2/;

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Amerykańscy Marines na Pikniku Sportów Amerykańskich w Lublinie w ramach świętowania „100 Lat Razem”, 07.05.2018, https://pl.usembassy.gov/pl/lublin_piknik/;

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Amerykańscy żołnierze spotykają się z mieszkańcami Bydgoszczy i Elbląga!, 11.10.2017, https://pl.usembassy.gov/pl/bydgoszcz_elblag/ites/23/2017/01/mcguire_pl.pdf;

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Tekst wystąpienia Generała Dywizji Timothiego McGuire’a na uroczystości powitania żołnierzy Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego (ABCT), https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/s

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Warszawskie American Center współorganizatorem pierwszego polsko-amerykańskiego pikniku wojskowego, 18.07.2017, https://pl.usembassy.gov/pl/piknik/;

Oficjalna strona internetowa Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, Żołnierze USA wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”, 14.12.2017, https://pl.usembassy.gov/pl/szlachetna_paczka/;

Źródła internetowe

American Security Project, Military Public Diplomacy. How the Military Influences Foreign Audiences, February 2015, file:///C:/Users/HP/Downloads/255231332-Military-Public-Diplomacy.pdf;

Dziuk K., Otwarte serca żołnierzy, Portal Polska Zbrojna, 11.12.2017, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24291?t=Otwarte-serca-zolnierzy;

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Polsko-amerykańskie stosunki dwustronne, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_polnocna/stosunki_dwustronne_ameryka_pln/polsko_amerykanskie_stosunki_dwustronne;

Oficjalna strona internetowa akcji „Szlachetna Paczka”, Tak działa Paczka, 09.11.2018, http://media.szlachetnapaczka.pl/43177-tak-dziala-paczka;

Public Diplomacy Association of America, https://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6;

Raporty i komunikaty

Department of Defense, Report on Strategic Communication, December 2009, https://www.hsdl.org/?view&did=716396;

Komunikat CBOS nr 26/2017, Stosunek do NATO i państw sojuszniczych w naszym kraju, marzec 2017, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_026_17.PDF

Komunikat z badań CBOS nr 149/2016, Polacy o wyborach w USA i stosunkach polsko-amerykańskich, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_149_16.PDF;

Komunikat z badań CBOS nr 47/2019, Stan stosunków polsko-amerykańskich, kwiecień 2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_047_19.PDF;

Komunikat z badań CBOS nr 21/2017, Stosunek do innych narodów, luty 2017, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_021_17.PDF.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.127-143
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:20
Data złożenia artykułu: 2019-10-21 13:50:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 871
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Dorota Kokowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.